Thông báo về việc phổ biến và áp dụng nội Quy lao động của EVN tại Ban QLDA Điện 1
Thông báo về việc phổ biến và áp dụng nội Quy lao động của EVN tại Ban QLDA Điện 1

Thừa lệnh Giám đốc, Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến các Phòng, Ban Điều hành và Tổ Công đoàn các nội dung sau:

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2018
Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2018

NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Từ 1/1/2017, Bộ luật Dân sự 2015 chính thức có hiệu lực, thay thế cho Bộ luật Dân sự 2005. Bộ luật này có nhiều điểm mới, đáng chú ý. Dưới đây là những điểm mới nổi bật của Bộ luật Dân sự 2015 do LuatVietnam tổng...

Thư viện Video