Chuyển đổi số

Ứng dụng mô hình BIM trong lĩnh vực Quản lý dự án.

Đề án áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/216. Qua đó Nhà nước đang khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các chủ thể liên quan áp dụng BIM, thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm nguồn lực trong hoạt động xây dựng trong đó có QLDA.

💥 Ứng dụng mô hình BIM trong lĩnh vực Quản lý dự án.
🏵 Đề án áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/216. Qua đó Nhà nước đang khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các chủ thể liên quan áp dụng BIM, thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm nguồn lực trong hoạt động xây dựng trong đó có QLDA.
⁉ Mô hình BIM là gì?
🌟 Mô hình thông tin công trình (Building Information Modeling – BIM) được định nghĩa là quá trình tạo lập và sử dụng mô hình thông tin trong các giai đoạn thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì của công trình. BIM là phương pháp để tối ưu hóa quá trình thiết kế thi công, quản lý và vận hành của công trình xây dựng, về cơ bản BIM được hình thành bởi một mô hình 3D trên máy tính và có thể được nâng cấp bằng cách thêm các thêm các thông tin về thời gian, chi phí sử dụng và kết quả là sẽ tạo ra một tập hợp các mô hình BIM với thông tin phong phú, có thể ứng dụng trong suốt vòng đời Dự án.
🌟 Hiệu quả việc xây dựng và áp dụng mô hình BIM trong hoạt động QLDA và vận hành, bảo trì công trình là rất cao và thật sự cần thiết do những lợi ích mà BIM mang lại như:
➢ BIM cung cấp cho Ban QLDA cái nhìn tổng thể, rõ ràng nhất về công trình, từ đó có thể đưa ra các quyết định phù hợp, giảm thiểu tối đa rủi ro, tăng hiệu quả công việc, đồng thời hạn chế việc thay đổi thiết kế trong quá trình xây dựng; `
➢ Các nội dung trong mô hình BIM chứa đựng thông tin tham số nên có thể thay đổi theo ý người dùng. Khi có nhu cầu cần sửa lại thiết kế, mô hình, các đối tượng liên quan như khối lượng, bản vẽ sẽ được cập nhật lại. Đặc điểm này rất hiệu quả với các thiết kế phải sửa đổi nhiều trong quá trình phê duyệt và thi công thực tế;
➢ BIM cung cấp cho Ban QLDA mô hình trực quan cùng các yếu tố tích hợp như tiến độ thì công, biểu đồ nhân lực...giúp Ban QLDA thực hiện công việc một cách dễ dàng, có sự chuẩn bị tốt về nguồn vốn, theo dõi nhân lực, kế hoạch tổ chức thi công và kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện;
➢ BIM là cơ sở để Ban QLDA điều phối việc phối hợp giữa các Nhà thầu và các đơn vị liên quan, giúp lường trước và xử lý các tình huống có thể xảy ra tại công trường giúp giảm thiểu đối đa chi phí quản lý, giám sát, tối ưu hóa thiết kế, tiết kiệm thời gian thi công, giảm thiểu chi phí phát sinh;
➢ BIM giúp các Ban QLDA theo dõi, giám sát việc thực hiện thiết kế, thi công thuận lợi và chính xác hơn thông qua tiêu chuẩn hóa các công đoạn thực hiện, cách thức chuyển giao dữ liệu...
➢ Ngoài ra BIM còn là nguồn thông tin chính xác và quan trọng cho việc quản lý, vận hành và bảo trì công trình sau này. BIM có thể được tích hợp với hoạt động của thiết bị và các hệ thống quản lý như một nền tảng hỗ trợ cho việc giám sát các hệ thống kiểm soát thời gian thực để quản lý thiết bị từ xa.
⁉ Mô hình BIM trong hoạt động QLDA
EVN đã chọn chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.Với chủ đề đó và lợi ích của mô hình BIM mang lại, việc xây dựng và từng bước áp dụng mô hình BIM trong hoạt động QLDA là một trong những nhiệm vụ của Ban QLDA Điện 1 trong công tác chuyển đổi số, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số của EVN. Hiện nay Ban QLDA Điện 1 đang triển khai, áp dụng mô hình BIM trong công tác thiết kế, quản lý hạng mục Khu nhà quản lý và vận hành nhà máy thuộc dự án Công trình NMTĐ Hòa Bình mở rộng. Mục tiêu, phấn đấu đến hết năm 2022, có ít nhất một dự án ĐTXD được ứng dụng công nghệ mới trong đó có mô hình BIM.

Tác giả: Khắc Dũng ; xuất bản: 26/05/2021 09:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video