Chuyển đổi số

Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý dự án Hòa Bình mở rộng

Ngày 22/6/2021, PTGĐ EVN Phạm Hồng Phương chủ trì cuộc họp về tình hình xây dựng phần mềm và các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý xây dựng dự án NMTĐ Hòa Bình Mở Rộng (HBMR). Cuộc họp có sự tham gia của đại diện EVNPMB1, EVNICT cùng đại diện các ban chuyên môn EVN.

🎯 Ngày 22/6/2021, PTGĐ EVN Phạm Hồng Phương chủ trì cuộc họp về tình hình xây dựng phần mềm và các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý xây dựng dự án NMTĐ Hòa Bình Mở Rộng (HBMR). Cuộc họp có sự tham gia của đại diện EVNPMB1, EVNICT cùng đại diện các ban chuyên môn EVN.
🎯 Đại diện EVNPMB1, GĐ Bùi Phương Nam báo cáo EVN về công tác phối hợp cùng EVNICT triển khai xây dựng nhật ký thi công điện tử và số hóa công tác nghiệm thu cho dự án Nhà máy thủy điện HBMR.
✨ Các vấn đề tồn tại kỹ thuật đã được nêu ra thảo luận như: Cách thức ký điện tử CA, cấp quyền ký, cảnh báo công việc, bàn giao ca, quản lý loại hình công việc nghiệm thu, thời gian nghiệm thu, khối lượng sơ bộ nghiệm thu ...
✨ Kết thúc cuộc họp, PTGĐ Phạm Hồng Phương chỉ đạo EVNPMB1, EVNICT phối hợp với các ban chuyên môn EVN tiếp tục hoàn thiện các phần mềm, đảm bảo đầy đủ, trực quan và thuận tiện cho công tác xử lý tại công trường và yêu cầu các đơn vị triển khai chạy bản demo NKTC điện tử và áp dụng số hóa nghiệm thu cho 04 nội dung công việc: Đào đất đá, đắp đất đá đề quây, gia cố mái đào và công tác khoan phun trước khi ban hành áp dụng rộng rãi.
 
 
 
#EVNPMB1

Tác giả: Văn Nghĩa ; xuất bản: 29/06/2021 09:31
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video