Văn Hóa

Tùy bút Từ Sơn La tới Lai Châu: Đầu ngọn sóng của Nhà văn Nguyễn Văn Thọ

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ viết tùy bút Từ Sơn La tới Lai Châu - Đầu ngọn sóng để dành tặng cho những con người làm thủy điện mà ông quý mến trong đó có các cán bộ, kỹ sư Ban QLDA NMTĐ Sơn La. Tùy bút đã được đăng tải 8 kỳ trên báo Công thương tháng 7 & 8/2016. BQT xin gửi đường link để anh chị em chưa được đọc tùy bút này được đọc.

Từ Sơn La tới Lai Châu: Đầu ngọn sóng- Phần I: Xách ba lô lên đường

( http://baocongthuong.com.vn/tu-son-la-toi-lai-chau-dau-ngon-song-phan-i-xach-ba-lo-len-duong.html)

Từ Sơn La tới Lai Châu: Đầu ngọn sóng- Phần II: Vừa đi vừa viết

( http://baocongthuong.com.vn/tu-son-la-toi-lai-chau-dau-ngon-song-phan-ii-vua-di-vua-viet.html)

Từ Sơn La tới Lai Châu: Đầu ngọn sóng- Phần III: Nghề thủy điện lãng mạn và kịch tính

( http://baocongthuong.com.vn/tu-son-la-toi-lai-chau-dau-ngon-song-phan-iii-nghe-thuy-dien-lang-man-va-kich-tinh.html)

Từ Sơn La tới Lai Châu: Đầu ngọn sóng- Phần IV: Với nước không thể gian dối

( http://baocongthuong.com.vn/tu-son-la-toi-lai-chau-dau-ngon-song-phan-iv-voi-nuoc-khong-the-gian-doi.html )

Từ Sơn La tới Lai Châu: Đầu ngọn sóng- Phần V: Đền thờ Đức vua Lê Thái Tổ- sự bảo tồn

 ( http://baocongthuong.com.vn/tu-son-la-toi-lai-chau-dau-ngon-song-phan-v-den-tho-duc-vua-le-thai-to-su-bao-ton.html )

Từ Sơn La tới Lai Châu: Đầu ngọn sóng- Phần VI: Chân dung những anh hùng

 ( http://baocongthuong.com.vn/tu-son-la-toi-lai-chau-dau-ngon-song-phan-vi-chan-dung-nhung-anh-hung.html )

Từ Sơn La tới Lai Châu: Đầu ngọn sóng- Phần VII: Có thực mới vực được đạo

 ( http://baocongthuong.com.vn/tu-son-la-toi-lai-chau-dau-ngon-song-phan-vii-co-thuc-moi-vuc-duoc-dao.html )

Từ Sơn La tới Lai Châu: Đầu ngọn sóng- Phần VIII: Viết tiếp bản anh hùng ca và thay cho lời kết 

( http://baocongthuong.com.vn/tu-son-la-toi-lai-chau-dau-ngon-song-phan-viii-viet-tiep-ban-anh-hung-ca-va-thay-cho-loi-ket.html )

BQT xin chân thành cảm ơn Nhà văn Nguyễn Văn Thọ và Báo Công thương.

Tác giả: Ban quản trị ; xuất bản: 25/08/2016 04:43
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video