Đảng - đoàn thể

"Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác", hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), Đoàn Thanh niên Ban Quản lý dự án Điện 1 nguyện làm theo những lời dặn dò của Bác đối với thanh niên và phát huy năng lực, sức trẻ của thanh niên trong thời đại mới.

Trong suốt những năm cuối của cuộc đời (1965 - 1969), bằng tất cả tình cảm và suy nghẫm cuộc đời, Người đã để lại những điều dặn dò quý báu đối với Đảng và nhân dân, đặc biệt là tình yêu thương, sự quan tâm và niềm tin sâu sắc đối với  thanh niên và vai trò của thanh niên trong thời đại mới. Người viết “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”. Người nhấn mạnh “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Và tư tưởng ấy luôn xuyên suốt trong cả sự nghiệp đấu tranh cách mạng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Người đã chỉ rõ: Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là do thanh niên, thanh niên là chủ tương lai của đất nước.

Thời tuổi trẻ, Bác đã chứng kiến các phong trào yêu nước trong nhưng năm đầu thế kỷ 20 phát triển mạnh mẽ như: phong trào Đông Du, phong trào Đông Kinh nghĩa thục, Duy Tân…Qua đó, Bác đã nhận thấy sức mạnh to lớn về mọi mặt của thế hệ thanh niên trong quá trình đấu tranh giành độc lập. Người khẳng định, muốn thức tỉnh dân tộc phải thức tỉnh thanh niên, vì thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc.

Nhận định thanh niên là một trong những lực lượng nòng cốt, nên ngay từ những năm đầu về nước hoạt động, Bác đã bí mật thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (tháng 6/1925), chuẩn bị những hạt giống đỏ, ươm mầm cho sự trưởng thành, lớn mạnh của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn phát triển của xã hội. Bác luôn dày công chăm lo giáo dục thanh niên trở thành những con người mới của xã hội, chuẩn bị những tiền đề vững vàng sẵn sàng đó nhận sứ mệnh làm chủ nước nhà.

Nhìn lại 50 năm qua, thực hiện theo Di chúc của Người, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực, liên tục phát triển để thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó. Tuổi trẻ Việt Nam đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập và làm theo lời Bác, rèn luyện và trưởng thành, có đầy đủ bản lĩnh để sẵn sàng cống hiến xứng đáng nhất. Dù đi bất cứ nơi đâu, trong bất kì hoàn cảnh nào và làm bất kì việc gì đóng góp vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), ĐTN Ban QLDA Điện 1 nguyện làm theo những lời dặn dò của Bác đối với thanh niên và phát huy năng lực, sức trẻ của thanh niên trong thời đại mới; vận dụng và hoàn thành tốt những nhiệm vụ do Đảng bộ, Chính quyền Ban QLDA Điện 1 tin tưởng giao phó.

 

Tác giả: Thu Quỳnh ; xuất bản: 25/07/2019 04:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video