Thông báo nội bộ

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCNV

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCNV

Thừa lệnh Giám đốc, phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến các phòng về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCNV như sau:

1. Đăng ký danh sách CBCNV có nhu cầu học và cấp chứng chỉ hành nghề về (Giám sát thi công, Quản lý dự án, An toàn LĐ-VSLĐ, Đấu thầu, Định giá…)

2. Danh sách đăng ký chuyển về phòng TCHC trước ngày 25/4/2016.

Thông báo này được phát hành ngày 19/04/2016 tại thông báo số 461/TB-DATĐSL-TCHC

Trận trọng./.

Tác giả: ; xuất bản: 19/04/2016 12:42
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video