Thông báo nội bộ

Thông báo về việc đăng ký thi đua “Hoàn thành các mục tiêu chính của Ban QLDA Điện 1 trong Quý II/2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 và tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam”

Tác giả: Dương Minh - BCH ĐTN ; xuất bản: 07/05/2020 01:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video