Đảng - đoàn thể

Tập huấn về Quản lý môi trường hiệu quả trong xây dựng (ES03) tại Viện Công nghệ Châu Á Việt Nam (AITVN)

Tiếp theo khóa tập huấn về Đánh giá tác động Môi trường-Xã hội (ES01) đã thực hiện tại Học viện Công nghệ Châu Á Việt Nam (AITVN) vào tháng 03/2019, khóa tập huấn Quản lý môi trường hiệu quả trong xây dựng (ES03) đã được tổ chức từ ngày 5/6/2019 đến ngày 7/6/2019.

(Giảng viên học viện AIT hướng dẫn các học viên tham gia tập huấn)

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Ban quản lý dự án Điện 1: Đội ngũ chuyên viên kỹ sư của Ban đã tham gia tập huấn (05 chuyên viên phòng GPMB và 04 kỹ sư phòng KTAT) nhằm xây dựng năng lực cho độ ngũ cán bộ nhân viên các phòng ban thực hiện dự án, đảm trách công tác an toàn môi trường dự án, có khả năng tích hợp các yêu cầu quản lý môi trường trong giai đoạn thi công vào hồ sơ dự thầu và hợp đồng thực hiện của nhà thầu xây dựng; có khả năng chuẩn bị, đánh giá một kế hoạch quản lý môi trường tại công trường.

Cụ thể, khóa tập huấn đã vận dụng nguồn tài liệu ĐTM của Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt vào bài giảng. Giảng viên lồng ghép các chính sách, thủ tục, tình huống khi dự án có nguồn vốn đến từ WB và ADB, vai trò, trách nhiệm của của các bên tham gia về môi trường dự án và các yêu cầu trong khoản vay, đấu thầu và hợp đồng. Lớp học phân chia học viên làm 2 nhóm: đánh giá rủi ro và đánh giá hồ sơ mời thầu, từ đó lập kế hoạch quản lý môi trường cụ thể.

Giảng viên và học viên cùng nhau thảo luận về chương trình giám sát chất lượng môi trường và đưa ra các bài học tình huống về công tác quan trắc môi trường; cùng nhau tham gia những chuyên đề về quản lý rác thải trong quá trình thi công cũng như hệ thống báo cáo, thanh tra kiểm toán môi trường, các tình huống khi làm báo cáo, các loại báo cáo kiểm toán môi trường phục vụ công tác môi trường khi chuẩn bị hoàn thành thi công xây dựng dự án.

Kết thúc khóa tập huấn 09 chuyên viên đã được Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

Một số hình ảnh trong khóa học ở AITVN:

(Các học viên chia nhóm tham gia thảo luận)

(Học viên Hoàng Anh Giáp tham gia thuyết trình trước lớp tập huấn)

(Các học viên chụp ảnh lưu niệm kết thúc khóa tập huấn)

Tác giả: Vũ Công Doanh (CV phòng GPMB) ; xuất bản: 12/06/2019 10:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video