Thông báo nội bộ

Sử dụng ký chữ ký điện tử trên hệ thống E-Office

Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-EVN ngày 31/12/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt đề cương và dự toán "Xây dựng phiên bản cho thiết bị di động và tích hợp chữ ký số vào hệ thống E-Office";

Căn cứ vào văn bản số  1396/EVNiCT-GPQLKDD của Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin về việc "Triển khai phiên bản cho thiết bị di động và tích hợp chữ ký số vào hệ thống E-Office";

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-DATĐSL-TCHC ngày 9/2/2017 của Ban quản lý dự án nhà máy Thủy điện Sơn La về việc "Đẩy mạnh khoa học công nghệ" trong công tác quản trị của Ban;

Ban quản lý dự án nhà máy Thủy điện Sơn La ra Quyết định số 116/QĐ-DATĐSL-TCHC ngày 10/4/2017 về việc sử dụng ký chữ ký điện tử trên hệ thống E-Office.

Tác giả: Mạnh Hùng ; xuất bản: 07/06/2018 01:10
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video