Bộ quy tắc ứng xử VHDN

Quy tắc ứng xử văn hóa doanh nghiệp - Ban QLDA Điện 1

Quy tắc ứng xử văn hóa của Ban QLDA Điện 1 (EVNPMB1) – Tiền thân là Ban QLDA NMTĐ Sơn La là tài liệu triển khai văn hóa nhằm mục đích hoàn thiện các quy định về hành vi của CBCNV trong Ban khi giao tiếp, thực thi các công việc chuyên môn trong mối quan hệ với đồng nghiệp, môi trường, cộng đồng và xã hội.

Quy tắc ứng xử văn hóa này cũng nhằm hướng các hành vi giao tiếp và ứng xử của CBCNV đến những chuẩn mực ứng xử tốt đẹp, văn minh, lịch sự, sáng tạo, công bằng, tạo điều kiện cho từng cá nhân trong tập thể phát huy hết khả năng của mình để cống hiến cho sự phát triển bền vững của EVNPMB1.

Mặt khác, tác phong, lối sống, tinh thần làm việc của từng CBCNV EVNPMB1 thể hiện được giá trị cốt lõi “Chất lượng – Tín nhiệm , Tận tâm – Trí tuệ, Hợp tác – Chia sẻ, Sáng tạo – Hiệu quả” sẽ làm tô đậm thêm hình ảnh văn hóa của Ban.

Dựa trên các mối quan hệ giao tiếp của Ban trong nội bộ và với bên ngoài, quy tắc ứng xử văn hóa Ban chia làm bốn phần:

Phần I: Hệ giá trị cốt lõi

 

Phần II: Chuẩn mực đạo đức

 

Phần III: Quy tắc ứng xử văn hóa

 

Phần IV: Tổ chức thực hiện

Lời kết

Quy tắc ứng xử văn hóa Cơ quan là hành trang về các chuẩn mực ứng xử giúp CBCNV tự hoàn thiện mình, tạo dựng hình ảnh của chính mình, của Ban và EVN trước các tổ chức, cá nhân trong quan hệ giao tiếp và quan hệ công tác.

Quy tắc ứng xử này không chỉ đơn thuần giúp các CBCNV của Ban có những ứng xử đúng mực trong việc tuân thủ pháp luật, chấp hành nội quy, quy định mà còn giúp ứng xử một cách có văn hóa, có tự trọng nghề nghiệp trong mọi môi trường sống, học tập và làm việc.

Khi và chỉ khi mỗi CBCNV của Ban là một cá thể văn hóa thì Ban nói riêng và EVN nói chung mới trở thành một cộng đồng văn hóa. Việc thực hiện nghiêm túc và tự giác các quy tắc ứng xử văn hóa sẽ giúp cho mỗi CBCNV phát triển hoàn thiện bản thân, nâng tầm hình ảnh và thương hiệu của EVN.

Do đó, thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa không những là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là bổn phận, là sự tự trọng của mỗi cán bộ nhân viên Ban đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với bản thân, với đồng nghiệp, với gia đình và với cộng đồng.

 

 

 

 

Tác giả: Quốc Trưởng (BCH ĐTN) ; xuất bản: 16/10/2019 10:22
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video