Thông báo nội bộ

Quy chế về công tác cán bộ trong Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La

Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-EVN ngày 23/10/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án nhà máy Thủy điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17/4/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Ban quản lý dự án nhà máy Thủy điện Sơn La ra Quyết định số 131/QĐ-DATĐSL-TCHC ngày 16/5/2018 về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La.

Tác giả: Mạnh Hùng ; xuất bản: 07/06/2018 01:56
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video