Đảng - đoàn thể

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự án CSHT dùng chung các NMĐ TBKHH Dung Quất I, II và III

Ngày 30/9/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phê duyệt hồ sơ TKBVTC dự án CSHT dùng chung các NMĐ TBKHH Dung Quất I, II và III (dự án CSHT) tại văn bản số 1426/QĐ-EVN.

Dự án CSHT dùng chung cho các NMĐ TBKHH Dung Quất I, II và III bao gồm các hạng mục:

  • San gạt mặt bằng và thi công đê bao, cổng, hàng rào, nhà bảo vệ.

  • Hệ thống điện thi công

  • Hệ thống đường giao thông

Dự án được xây dựng tại Xã bình thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo QĐ phê duyệt của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, quy mô của dự án như sau:

  • Hạng mục san gạt mặt bằng, thi công đê bao, cổng hàng rào, nhà bảo vệ: San gạt mặt bằng toàn bộ phần diện tích trên cạn của Trung tâm điện lực Dung Quất (trừ phạm vi Nhà máy dự phòng và một số khu vực giữ nguyên hiện trạng). Cao độ san nền là +4,7m (cao độ Hòn Dấu), ngoại trừ khu vực san gạt tại chỗ. Thi công đê bao phía Bắc Trung tâm Điện lực bằng bê tông Neoweb, có cao độ đỉnh đê là 3,0m. Xây dựng hàng rào bao quanh và bảo vệ cho Trung tâm Điện lực. Xây dựng 02 cổng chính và 02 cổng phụ. Xây dựng 02 nhà bảo vệ tại 02 cổng chính.

  • Hạng mục hệ thống điện thi công: Xây dựng tuyến đường  dây 22kV và các trạm biến áp cấp điện thi công cho các NMĐ Dung Quất I và III.

  • Hệ thống đường giao thông: Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối đến Trung tâm điện lực Dung Quất và hệ thống đưuòng giao thông dùng chung trong TTĐL Dung Quất.

Giá trị dự toán phê duyệt hơn 159 tỷ đồng.

Dựa trên TKBVTC được duyệt, tập thể Lãnh đạo và đội ngũ CBCNV EVNPMB1 đang khẩn trương hoàn thành các bước cần thiết để sớm đưa dự án vào thi công trước tháng 1/2021.

Tác giả: ; xuất bản: 15/10/2020 06:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video