Đảng - đoàn thể

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng dùng chung cho các NMĐ TBKHH Dung Quất I, II và III

Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng dùng chung cho các NMĐ TBKHH Dung Quất I, II và III (Dự án CSHT dùng chung) đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký quyết định phê duyệt.

(Quy hoạch tổng mặt bằng TTĐL Dung Quất)

Ngày 17/02/2020, Ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng dùng chung cho các NMĐ TBKHH Dung Quất I, II và III.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng dùng chung cho các NMĐ TBKHH Dung Quất I, II và III do Ban quản lý dự án Điện 1 trực tiếp quản lý dự án theo nhiệm vụ được Chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao tại QĐ số 3925/EVN-KH ngày 24/8/2017, với tổng vốn đầu tư 510,636 tỷ đồng, được thực hiện tại Trung tâm điện lực Dung Quất thuộc khu kinh tế Tây Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng dùng chung nhằm đảm bảo triển khai xây dựng và vận hành các NMĐ TBKHH Dung Quất I, Dung Quất II và Dung Quất III , bao gồm các công việc: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Rà phá bom mìn, vật nổ; San gạt mặt bằng; Cổng, hàng rào, Nhà bảo vệ; Đường giao thông kết nối đến TTĐL Dung Quất;  Hệ thống đường giao thông dùng chung; Hệ thống cấp điện thi công; Hệ thống cấp nước thi công.

Ngay sau khi được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt, Ban QLDA Điện 1 đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai dự án và phối hợp với các đơn vị liên quan (Các đơn vị tư vấn, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi…) sẵn sàng triển khai ngay trong Quý I/2020 để đảm bảo tiến độ khởi công các dự án Dung Quất I, II và III.

Tác giả: Triệu Quốc Trưởng - BCH Đoàn TN ; xuất bản: 19/02/2020 11:14
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video