Chuyển đổi số

PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CUỘC THI “TÌM KIẾM Ý TƯỞNG, SÁNG KIẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN NHÓM FACEBOOK ĐỒNG NGHIỆP EVN”

Nhằm tìm kiếm các ý tưởng, sản phẩm chuyển đổi số áp dụng trong hoạt động của các đơn vị tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và khơi gợi tinh thần sáng tạo trong chuyển đổi số của CBCNV EVN, ngày 07/9/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành thông báo số 400/TB-EVN về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến Chuyển đổi số trên nhóm Facebook Đồng Nghiệp EVN”

Tại Hội nghị chuyển đổi số và an toàn thông tin năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân nhấn mạnh việc chuyển đổi số và an toàn thông tin hiện nay là vấn đề rất quan trọng, đây là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của ngành Điện lực.

Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến Chuyển đổi số trên nhóm Facebook Đồng Nghiệp EVN” sẽ góp phần tìm kiếm các ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số, truyền thông tinh thần chuyển đổi số tới CBNV và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số. Cuộc thi đã được phát động trên mạng xã hội Facebook, dành cho toàn thể CBCNV EVN là thành viên của nhóm Facebook Đồng nghiệp EVN.

Ban Quản lý dự án điện 1 là một trong những đơn vị trực thuộc thay mặt EVN là đại diện Chủ đầu tư thực hiện quản lý đầu tư xây dựng nhiều dự án điện quan trọng như: Dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La; Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu; Dự án Nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Dung Quất I, Dung Quất III và Dự án cơ sở hạ tầng dùng chung cho các Nhà máy Điện tuabin khí hỗn hợp Dung Quất I, II và III; Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng; Dự án Thủy điện tích năng Mộc Châu; Dự án nâng công suất trạm biến áp 220/110/35kV Nhà máy Thủy điện Hòa Bình,… Do vậy, chuyển đổi là một công tác quan trọng tất yếu trong quá trình phát triển sắp tới của Ban Quản lý dự án điện 1.

Ban Quản lý dự án Điện 1 phát động, kêu gọi toàn thể CBCNV tích cực hưởng ứng cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến Chuyển đổi số trên nhóm Facebook Đồng Nghiệp EVN” của Tập đoàn EVN; đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến chuyển đối số trong công tác quản lý dự án; đưa ra các ý tưởng sáng tạo mới và tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBCNV nhằm hướng tới mục tiêu chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thông tin chi tiết về cuộc thi theo các hình ảnh đính kèm.

Tác giả: Linh Chi ; xuất bản: 22/09/2021 02:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video