Thông báo nội bộ

Nghỉ điều dưỡng cho CBCNV năm 2016

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Ban và BCH Công đoàn Ban, Ban QLDA NMTĐ Sơn La thông báo về kế hoạch nghỉ điều dưỡng năm 2016 như sau:

I. Thời gian nghỉ: 03 đợt tại Nhà nghỉ điều dưỡng Cửa Lò- Công ty Điện lực Nghệ An, mỗi đợt 4 ngày (kể cả đi và về)

II. Các đợt phân bổ theo các phòng như sau:

* Đợt 1 (từ ngày 16/6/2016 đến ngày 19/6/2016): 22 người gồm: LĐB (01); KTDT (08); TCHC (08); VTTB (05).

* Đợt 2 (từ ngày 21/6/2016 đến 24/6/2016): 26 người gồm: LĐB (01); TCHC (09); KH (06); KTAT (10).

* Đợt 3 (từ ngày 25/6/2016 đến 28/6/2016: 25 người gồm: LĐB (01); TCKT (06); BTGPMB (03); VTTB (05); KTAT (10).

Các phòng đăng ký và nộp danh sách về phòng TCHC trước ngày 5/6/2016.

Phòng TCHC thông báo.

Chi tiết thông báo:

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 25/05/2016 05:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video