Chuyển đổi số

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN 1

Thực hiện văn bản số 1506/EVN-VTCNTT ngày 27/03/2021 về việc giao danh mục nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số cơ quan EVN và các đơn vị trực thuộc, Ban Quản lý dự án Điện 1 (Ban) đã xác định kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của năm 2021 cụ thể và mang tính khả thi

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN 1

Thực hiện văn bản số 1506/EVN-VTCNTT ngày 27/03/2021 về việc giao danh mục nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số cơ quan EVN và các đơn vị trực thuộc, Ban Quản lý dự án Điện 1 (Ban) đã xác định kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của năm 2021 như sau:

1. Công tác đấu thầu qua hệ thống điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Ban đã và đang thực hiện và tuân thủ công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng các gói thầu đã đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu thầu. Mục tiêu 100% số lượng các gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh được tổ chức đấu thầu qua mạng đúng theo quy định.

2. Nghiên cứu ứng dụng áp dụng Nhật ký điện tử:

Hoàn thành xây dựng và ứng dụng hệ thống nhật ký điện tử đối với Dự án Hòa Bình mở rộng trên hệ thống quản lý Đầu tư – Xây dựng của EVN phiên bản 2.0, với các tiêu chí như: vận hành hoàn toàn trên thiết bị thông minh; nhà thầu và TVGS có thể khai báo tại công trường; thuận tiện trong theo dõi thi công và điều hành tại công trường; có hình ảnh kèm theo các công việc thực hiện…

3. Tìm hiểu áp dụng các công nghệ AI trong phân tích hình ảnh:

Nghiên cứu áp dụng thiết bị cảnh báo hỏa hoạn và nhận diện không mặc bảo hộ cho dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng và trạm biến áp 500kV Lào Cai.

4. Áp dụng phần mềm quản lý tiến độ tiên tiến

Nghiên cứu, tổ chức đào tạo, áp dụng phần mềm quản lý tiến độ Primavera phục vụ quản lý tiến độ tại các dự án của Ban.

5 . Ứng dụng số hóa công tác quản lý mua sắm thiết bị cho dự án

Trong năm 2021, Ban sẽ phối hợp với Nhà thầu triển khai xây dựng phần mềm quản lý vật tư thiết bị (trong phạm vi gói thầu 1TB-HB) để ứng dụng số hóa trong công tác quản lý mua sắm thiết bị cho dự án Hòa Bình mở rộng từ giai đoạn thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lưu kho, lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao. Trong đó lưu ý sử dụng QR code vào quản lý VTTB và theo dõi hình hình từ xa.

6. Triển khai hệ thống giám sát bằng camera

Triển khai hệ thống giám sát bằng camera giám sát, nhận diện hình ảnh đối với người và quản lý các phương tiện, trang thiết bị của nhà thầu ra vào tại công trường dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng và dự án TBA 500kV Lào Cai.

7. Hồ sơ điện tử

Nghiên cứu số hóa công tác nghiệm thu kỹ thuật (hồ sơ điện tử) theo các bước: Nhà thầu đăng ký nghiệm thu và gửi hồ sơ chất lượng qua phần mềm, phần mềm sẽ thông báo cho người có trách nhiệm để tiếp nhận và xử lý hồ sơ, công việc sau khi hoàn thành sẽ được quản lý trên phần mềm thay vì phải in ra và lưu trữ như hiện nay.

8. Ứng dụng các công nghệ mới trong khảo sát, thiết kế

Áp dụng công nghệ bay không người lái, các thiết bị GPS cầm tay có kết nối, cài đặt chương trình trong smart phone để định vị, quản lý các mốc GPMB, xác định tọa độ, ranh giới phạm vi, hành lang tuyến.. cho các Dự án của Ban, đặc biệt là cho các dự án đường dây, có chiều dài tuyến kéo dài, qua nhiều đồi núi, sông suối … như dự án 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối.

Các mục tiêu của Ban hoàn thành năm 2022 phấn đấu đạt theo đúng chỉ tiêu của EVN giao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Thu Quynh ; xuất bản: 27/05/2021 09:52
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video