Hoạt động khác

Họp với Nhà đầu tư Sembcorp về Dự án CSHT dùng chung trong TTĐL Dung Quất

Liên quan đến việc đàm phán các vấn đề về dự án CSHT dùng chung trong TTĐL Dung Quất, ngày 20/8/2019, Ban QLDA Điện 1 đã chủ trì tổ chức cuộc họp với nhà đầu tư Sembcorp (Singapore) tại phòng họp trụ sở Ban. Tham dự cuộc họp, có đại diện các Ban ĐT, TTĐ, TCKT - EVN; các công ty tư vấn PECC1, PECC2 và đại diện Sembcorp.

Các vấn đề chính được trao đổi trong cuộc họp gồm các nội dung liên quan đến TKCS dự án CSHT dùng chung, các nội dung thỏa thuận phân chia chi phí và trách nhiệm giữa các CĐT trong TTĐL Dung Quất, một số vấn đề phát khác về cảng chuyên dụng, đề án xả nước thải, nước làm mát và đề án sử dụng nước mặt... Nhìn chung, các bên thống nhất với cơ sở phân chia chi phí cho các hạng mục hạ tầng dùng chung và các hạng mục kỹ thuật dùng chung trong TTĐL Dung Quất theo nội dung cuộc họp trước đây diễn ra vào tháng 4/2019.

Không khí trao đổi trong cuộc họp

Ngoài các vấn đề nêu trên, đại diện Sembcorp cũng cung cấp một số kinh nghiệm liên quan đến việc lựa chọn công nghệ và nhà sản xuất OEM cho nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp trên cơ sở đang thực hiện dự án NMĐ Dung Quất II.

Kết luận cuộc họp đại diện Ban AĐ1 đưa ra ý kiến thống nhất tổng kết và kiến nghị với Sembcorp về một số công việc cần triển khai để đạt được mục tiêu chung, như đề xuất Semcorp chủ động tiếp tục làm việc với địa phương về thủ tục giao nhận đất cho khu vực của NMĐ Dung Quất II, cho ý kiến đề xuất về kênh xả nước làm mát, cải tạo đường vận chuyển thiết bị nặng… để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo khả thi dự án CSHT dùng chung. Đồng thời hợp tác cùng tham vấn các cơ quan, đơn vị liên quan để đạt được các giấy phép xây dựng cần thiết cho TTĐL Dung Quất cũng như các nhà máy riêng rẽ. Về trách nhiệm đóng góp kinh phí sẽ được làm rõ trong khi đàm phán hợp đồng mua bán điện.

 

TAGS:
Tác giả: Bùi Nghĩa - P.KTAT ; xuất bản: 21/08/2019 03:23
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video