Hoạt động khác

Họp giải trình các ý kiến thẩm định của các cơ quan thẩm quyền về hồ sơ BCNCTKT Dung Quất I và Dung Quất III

Ngày 28/6/2019, Ban quản lý dự án Điện 1 đã tham gia cuộc họp giải trình các ý kiến thẩm định của các cơ quan thẩm quyền về hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT) Dung Quất I và Dung Quất III tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) do ông Tăng Ngọc Tráng – Vụ trưởng vụ GS&TĐĐT chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp có sự tham dự của: Đại diện Văn phòng chính phủ; các Bộ: Xây dựng, Công thương, Tài Nguyên- Môi Trường, Công An, Ngân hàng nhà nước và Ủy ban quản lý vốn Nhà nước; đại diện các vụ liên quan thuộc Bộ KHĐT; đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi (DEZA). Về phía Chủ đầu tư có ông Nguyễn Tài Anh – Phó tổng Giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam  và đại diện các Ban chuyên môn của EVN; đại diện Ban QLDA Điện 1 và đơn vị tư vấn thiết kế công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2). 

Dự án Nhà máy điện Tuabin khí hỗn hợp (NMĐ TBKHH) Dung Quất I và III là 2 dự án nằm trong chuỗi các dự án nhà máy điện thuộc trung tâm điện lực Dung Quất tỉnh  Quảng Ngãi đã được EVN trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT) ngày 28/12/2018. Đến ngày 01/02/2019 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản giao Bộ KHĐT chủ trì thực hiện công tác thẩm định. Ngày 21/02/2019 Bộ KHĐT đã chỉ đạo DEZA thực hiện việc lấy ý kiến thẩm định các Bộ ngành, cơ quan liên quan về hồ sơ BCNCTKT các dự án Dung Quất I và Dung Quất III. Đến ngày 03/5/2019 EVN đã nhận được 12 ý kiến thẩm định của các Bộ ban ngành. Sau khi nhận được các ý kiến thẩm định, EVN đã tổ chức lập báo cáo giải trình và đã trình Bộ KHĐT xem xét ngày 18/6/2019.

Theo ông Tăng Ngọc Tráng - Vụ trưởng vụ GS&TĐĐT, lý do tổ chức cuộc họp này là: Để EVN, Ban quản lý dự án và Tư vấn có cơ hội giải trình, trực tiếp tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các cơ quan thẩm định, sớm hoàn thiện các thủ tục trình Thủ tướng phê duyệt Chủ trương đầu tư cho các dự án .

(Ông Tăng Ngọc Tráng  - Vụ trưởng vụ GS&TĐĐT điều hành cuộc họp)

Sau khi nghe PECC2 đã báo cáo tóm tắt về 02 dự án Tuabin khí hỗn hợp Dung Quất I và Dung Quất III; Ban QLDA Điện 1 đã báo cáo tóm tắt các ý kiến thẩm định chính của dự án gồm 04 nhóm ý kiến:

+ Nhóm 1 giải trình các ý kiến về khả năng huy động vốn, phương án thu xếp vốn, cơ cấu vốn dự kiến của CĐT, làm rõ phân tích kinh tế tài chính, giá bán khí của dự án.

+ Nhóm 2 giải trình các ý kiến về việc làm rõ thủ tục pháp lý của dự án, sự phù hợp của hồ sơ với quy định của pháp luật và các quy hoạch ngành, quy hoạch của địa phương.

+ Nhóm 3 giải trình các ý kiến về cơ sở kỹ thuật của dự án.

+ Nhóm 4 giải trình các ý kiến về tác động của dự án đến môi trường xã hội khu vực dự án.

(Ông Bùi Phương Nam - Phó Giám đốc Ban QLDA Điện 1 báo cáo các nội dung giải trình)

Tại cuộc họp, các cơ quan thẩm định đều cho rằng việc đầu tư 02 dự án nhà máy điện Dung Quất I và Dung Quất III là cấp thiết để cấp điện cho phụ tải toàn quốc gia tuy nhiên cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đúng với các quy định của pháp luật, cần xem xét đến tổng thể dự án từ thượng nguồn đến hạ nguồn để xác định khung giá bán điện cho phù hợp. Cần đánh giá sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch phát triển tổng thể của tỉnh Quảng Ngãi. Đối với BCNCTKT đã lập tương đối đầy đủ, riêng đối với đánh giá tác động môi trường của dự án sẽ xem xét trong giai đoạn lập báo cáo khả thi theo nghị định 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2019.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đại diện CĐT cám ơn sự quan tâm, đóng góp của các Bộ ban ngành, các cơ quan thẩm định. Tại cuộc họp ông khẳng định việc EVN sẽ đảm bảo về nguồn vốn khấu hao của EVN, việc huy động các nguồn vốn vay sẽ để trong giai đoạn sau (giai đoạn lập báo cáo khả thi). Về vấn đề cơ sở kỹ thuật đã xem xét các phương án vận chuyển nhiên liệu dầu DO (nhiên liệu dự phòng) bao gồm phương án vận chuyển bằng đường bộ, phương án cấp nước đã xem xét đến các phương án mua nước của Vinaconex và làm nhà máy xử lý nước biển. Đối với tác động của dự án đến xã hội khu vực dự án ông cho rằng việc đầu tư dự án sẽ có lợi rất lớn đến sự phát triển của địa phương tương tự khu vực các dự án mà EVN đã đầu tư như: Dự án nhà máy điện Phú Mỹ tại Bà Rịa – Vũng Tàu, thủy điện Sơn La, Lai Châu…

(Ông Nguyễn Tài Anh - Phó TGĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại cuộc họp)

Kết thúc cuộc họp ông Tăng Ngọc Tráng – Vụ trưởng vụ GS&TĐĐT chủ trì cuộc họp yêu cầu Chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các cơ quan thẩm định, hoàn thiện lại báo cáo giải trình, để Bộ KHĐT sớm lập Báo cáo thẩm định cho 02 hồ sơ BCNCTKT Dung Quất I và Dung Quất III trình Thủ tướng Chính Phủ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 7/2019.

Tác giả: Triệu Quốc Trưởng - BCH Đoàn TN ; xuất bản: 02/07/2019 08:11
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video