Đảng - đoàn thể

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 của các Chi bộ thuộc Đảng bộ Ban QLDA Điện 1

Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Chi bộ năm 2020, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp cụ thể, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, Trong 2 ngày 23/11-24/11/2020, 04 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban QLDA Điên 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với chi bộ và đảng viên.

(Đ/c Bùi Phương Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban phát biểu chỉ đạo)

Các nội dung kiểm điểm bao gồm: Việc quán triệt tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm; Kết quả đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng; Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra, gợi ý kiểm điểm ở kỳ trước.

Theo đánh giá, nhìn chung, các chi bộ đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy các cấp về công tác đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2022; Quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quyết định của cấp trên tới từng đảng viên trong Chi bộ trong các buổi sinh hoạt thường kỳ; Thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 480-HD/ĐU ngày 10/7/2019 của Đảng ủy Ban; Thực hiện tốt đối với công tác phát triển Đảng; Trong năm 2020 không có đơn thư khiếu lại về hành vi tham nhũng, không có đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Về nhiệm vụ chính trị: Các chi bộ đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết số 142-NQ/ĐU ngày 22/01/2020 của Đảng uỷ Ban về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020. Các nhiệm vụ nổi bật hoàn thành trong năm: Hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt TKBVTC dự án Cơ sở hạ tầng dùng chung cho các NMĐ TBKHH Dung Quất I, II và III; Hoàn thành thông qua TKCS dự án Dung Quất I, Dung Quất III, dự án đường dây 220kV Nậm Mô-Tương Dương; Hoàn thành phê duyệt TKKT-DT dự án Hòa Bình mở rộng và dự án Nâng công suất máy biến áp và thay thế các thiết bị trạm biến áp 220/110/35kV- NMTĐ Hòa Bình; Hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ tài liệu của EVN tại Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Các Chi bộ đã đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các nội dung phong phú như học tập chuyên đề kết hợp tham quan các khu di tích lịch sử.

 Báo cáo kiểm điểm của Chi bộ đã thể hiện rõ tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, đi sâu vào kiểm điểm những tồn tại thiếu sót và đề ra biện pháp khắc phục trong năm 2021.

Tại hội nghị các chi bộ đã tiến hành kiểm điểm đánh giá chất lượng tập thể Chi ủy và Tập thể chi bộ và đảng viên năm 2020, đề ra giải pháp thực hiện năm 2021, lấy kết quả đánh giá làm căn cứ để xếp loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2020./.

Một số hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 các chi bộ:

(Chi bộ 1 - Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 tổ chức Hội nghị tổng kết vào ngày 23/11/2020)

(Chi bộ 2 - Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 tổ chức Hội nghị tổng kết vào ngày 23/11/2020)

(Chi bộ 4 - Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 tổ chức Hội nghị tổng kết vào 24/11/2020)

(Chi bộ 5 - Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 tổ chức Hội nghị tổng kết vào 24/11/2020)

Tác giả: Triệu Quốc Trưởng - P.KTAT ; xuất bản: 30/11/2020 04:11
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video