Học tập tấm gương đạo đức HCM

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Ngày 10/8/2016, Chi bộ 2 và CBCNV công tác tại CTTĐ Lai Châu đã tổ chức lớp: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại văn bản số 04-KH/ĐU ngày 24/5/2016 và kế hoạch số 83-KH/ĐU ngày 14/6/2016 của Đảng ủy Ban QLDA NMTĐ Sơn La (Ban) về: Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Ngày 10/8/2016 tại trụ sở Ban trên CTTĐ Lai Châu, chi bộ 2 – Đảng bộ Ban đã tổ chức học  tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tham dự lớp học có 27 đ/c đảng viên chi bộ 2 và các CBCNV của Ban đang công tác tại CTTĐ Lai Châu. Tham gia giảng dạy lớp học có đ/c: Nguyễn Viết Cường – PTB Tuyên giáo huyện ủy huyện Nậm Nhùn.

Đến dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí: Bùi Phương Nam – Đảng ủy viên, phó giám đốc Ban.

Lớp học diễn ra trong không khí trang trọng và nghiêm túc. Buổi sáng, đ/c Nguyễn Viết Cường – PTB Tuyên giáo huyện ủy Nậm Nhùn đã trình bày với lớp học những nội dung súc tích, cô đọng, tập trung vào những điểm chính, điểm mới, nổi bật trong các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng. Buổi chiều lớp học được xem bộ phim tài liệu, khoa học về quá trình xây dựng công trình Thủy điện Hòa Bình - Một công trình thế kỷ, với mức độ phức tạp về khoa học kỹ thuật, đánh dấu sự lỗ lực, quyết tâm của tập thể Ngành điện nói riêng và của cả Nước nói chung trong công cuộc đổi mới của Đất Nước. Cũng trong buổi chiều, đ/c Bùi Phương Nam – Đảng ủy viên, PGĐ Ban đã phổ biến, quán triệt tới lớp học các nội dung chính trong các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ khối DNTW,  EVN và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban QLDA NMTĐ Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết thúc buổi học, đ/c Phạm Thanh Hoài – Bí thư chi bộ 2 đã tổng kết, đánh giá kết quả buổi học tập và thống nhất chương trình hành động của chi Bộ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ như đã nêu trong các văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Tác giả: Đồng Văn Tấn ; xuất bản: 11/08/2016 01:40
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video