Chuyển đổi số

EVNPMB1 và công tác chuyển đổi số

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và của lãnh đạo tập đoàn EVN, Ban Quản lý dự án Điện 1 đang từng bước nâng cao nhận thức, tư duy về chuyển đổi số. Ngày 4/6/2021, Chi bộ 5- Đảng bộ BQLDA Điện 1 đã có buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Công tác Đấu thầu và Định hướng Chuyển đổi số”. Nội dung này không chỉ gói gọn trong Chi bộ mà đã trở thành buổi thảo luận sôi nổi với sự góp mặt và tương tác của các cán bộ Phòng Kinh tế - Kế hoạch

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ 5- Đảng bộ BQLDA Điện 1 đã báo cáo tổng hợp về “Công tác Đấu thầu và Định hướng Chuyển đổi số” với nội dung chính như sau:

  • Về kết quả công tác đấu thầu: Tổng số gói thầu đấu thầu qua mạng có xu hướng tăng (từ 1 gói thầu năm 2017 lên 10 gói thầu đấu thầu qua mạng năm 2020) và tỷ lệ tiết kiệm khi đấu thầu qua mạng là 1,23% (giảm 7% so với năm 2019).
  • Về định hướng chuyển đổi số: Chuyển đổi số cần dựa trên các yếu tố phát triển hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và ứng dụng song song với việc đảm bảo an toàn thông tin. Tại Chi bộ 5, phòng KTKH Đảng viên toàn bộ trong Phòng KTKH ngay từ năm 2019 đến nay đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Lãnh đạo Ban thực hiện LCNT luôn đảm bảo 100% các gói thầu đủ điều kiện đều được LCNT theo hình thức qua mạng; có phần mềm lưu trữ văn phòng điện tử, chữ ký số, có chứng thư số; đã xây dựng hệ thống quy trình và quán triệt áp dụng trong thực tiễn,…
  • Về Chuyển đổi số trong công tác đấu thầu: Tầm nhìn đến năm 2023, trong quản trị nội bộ, Chi bộ 5 Ban quản lý dự án điện 1 tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nội bộ, tích hợp và liên thông các hệ thống thông tin. Trong nghiệp vụ đấu thầu, Chi bộ 5 tiếp tục xây dựng kế hoạch, thực hiện số hóa quy trình, dữ liệu; ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất dữ liệu, phối hợp nghiệp vụ; áp dụng, sử dụng hiệu quả phần mềm công nghệ thông tin EVN đầu tư.

Bên cạnh đó, Chi bộ 5 đã tập trung thảo luận sôi nổi về xu hướng mua sắm của tương lai, theo đó nội dung hướng tới việc tổ chức LCNT sẽ được số hóa, online trên hệ thống, toàn bộ các dữ liệu thông tin về nhà thầu (bên bán), về sản phẩm bên mời thầu (bên mua) yêu cầu sẽ được mã hóa được chào và mua sắm trên hệ thống. Việc kiểm tra toàn bộ các thông tin, kết quả được xử lý nhanh gọn, minh bạch.

Buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ và chuyên để là một dịp để các đồng chí Đảng viên, Cán bộ nhân viên Phòng KTKH thảo luận dân chủ, sôi nổi và có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng trong công tác chuyển đổi số của Ban quản lý dự án Điện 1 và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tập đoàn Điện lực Việt Nam.

#EVNPMB1

Tác giả: Linh Chi ; xuất bản: 21/06/2021 08:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video