Đảng - đoàn thể

Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng: Tuân thủ các quy định trong quá trình đầu tư xây dựng

Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng là công trình công nghiệp thuộc nhóm A do EVN làm Chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện 1 làm đại diện Chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai, Chủ đầu tư đã tuân thủ các quy định trong quá trình đầu tư xây dựng


Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng (Dự án) là công trình công nghiệp thuộc nhóm A do EVN làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện 1 làm đại diện chủ đầu tư. Dự án được xây dựng tại TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình với tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỉ đồng, tổng công suất đặt 480 MW, sản lượng phát điện bình quân hằng năm khoảng 488,3 triệu kW giờ/năm.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ tăng cường công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện; Nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia góp phần giảm chi phí hệ thống điện quốc gia; Giảm bớt cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng và sửa chữa.

Tại Lễ khởi công xây dựng Dự án ngày 10/1/2021, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ đây là công trình lớn, có quy mô phức tạp, đặc biệt thi công trong lòng thành phố nên nhiệm vụ đặt ra với chủ đầu tư, các nhà thầu thi công là rất nặng nề về việc hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng xây dựng công trình và tuân thủ đầy đủ quy định về môi trường, xã hội, sức khỏe, an toàn (ESHS).

Nhận thức được vai trò quan trọng về ESHS và nhiệm vụ Chính phủ giao nên ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, EVN và Ban QLDA Điện 1 đã tập trung lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc quản lý thực hiện các hợp đồng của dự án. Để nhận diện và đưa ra các giải pháp thực hiện đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan ngay từ bước thiết kế Ban QLDA Điện 1 đã rất quan tâm và yêu cầu tư vấn hoàn thiện thiết kế song song với đó là đưa ra phương án thi công tiêu chuẩn đối với công tác bảo vệ môi trường trong suốt thời gian thi công công trình.

Do đó ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án thì báo cáo ĐTM của Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 103/QĐ-BTNMT ngày 17/01/2018. Sau khi phê duyệt dự án đầu tư, Ban QLDA Điện 1 đã tổ chức lập HSMT trong đó quy định rất cụ thể rõ ràng yêu cầu về HSES đối với các nhà thầu thực hiện dự án làm cơ sở để các nhà thầu tham dự thầu có trách nhiệm nghiên cứu, tìm hiểu và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt ngay trong quá trình LCNT. Các nội dung, tiêu chuẩn chi tiết này cũng được Cơ quan cho vay vốn về mua sắm thiết bị cơ điện và tài trợ khoản chi phí quản lý môi trường xã hội trong quá trình thực hiện dự án (Ngân hàng phát triển Pháp AFD).

Nhận thức được vai trò quan trọng về ESHS và nhiệm vụ Chính phủ giao nên ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, EVN và Ban QLDA Điện 1 đã tập trung lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc quản lý thực hiện các hợp đồng của dự án. Để nhận diện và đưa ra các giải pháp thực hiện đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan ngay từ bước thiết kế Ban QLDA Điện 1 đã rất quan tâm và yêu cầu tư vấn hoàn thiện thiết kế song song với đó là đưa ra phương án thi công tiêu chuẩn đối với công tác bảo vệ môi trường trong suốt thời gian thi công công trình.

Do đó ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án thì báo cáo ĐTM của Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 103/QĐ-BTNMT ngày 17/01/2018. Sau khi phê duyệt dự án đầu tư, Ban QLDA Điện 1 đã tổ chức lập HSMT trong đó quy định rất cụ thể rõ ràng yêu cầu về HSES đối với các nhà thầu thực hiện dự án làm cơ sở để các nhà thầu tham dự thầu có trách nhiệm nghiên cứu, tìm hiểu và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt ngay trong quá trình LCNT. Các nội dung, tiêu chuẩn chi tiết này cũng được Cơ quan cho vay vốn về mua sắm thiết bị cơ điện và tài trợ khoản chi phí quản lý môi trường xã hội trong quá trình thực hiện dự án (Ngân hàng phát triển Pháp AFD).

Nhằm đạt được đầy đủ các mục tiêu ESHS, Ban QLDA Điện 1 đang triển khai đồng bộ và định kỳ hàng tuần, hàng tháng tổ chức họp giao ban để rà soát tình hình thực tế thực hiện của nhà thầu thi công, quyết liệt áp dụng các chế tài khi phát hiện có vi phạm không tuân thủ quy định ESHS và đưa ra giải pháp điều chỉnh, giám sát chặt chẽ sự tuân thủ của nhà thầu thi công.

Với kinh nghiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng Công trình thủy điện Sơn La và Lai Châu là 2 công trình thủy điện lớn của đất nước và tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực tối đa để Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường, Ban QLDA Điện 1 cam kết luôn quyết tâm, nỗ lực quản lý và kiểm soát chặt chẽ yêu cầu về tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, tuân thủ đầy đủ quy định về ESHS theo quy định của pháp luật và các quy định của AFD, xứng đáng với trọng trách được Đảng, Nhà nước và EVN tin giao.

Theo Tạp chí Kinh tế Môi trường

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/du-an-nmtd-hoa-binh-mo-rong-tuan-thu-cac-quy-dinh-trong-qua-trinh-dau-tu-xay-dung-56087.html

Tác giả: Ban Quản trị ; xuất bản: 14/06/2021 11:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video