Chuyển đổi số

Điện toán đám mây và chuyển đổi số

Một trong những yếu tố quan trọng của việc chuyển đổi số là công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing). Trong cuộc cách mạng công nghệ, điện toán đám mây có vai trò then chốt, thúc đẩy quá trình phát triển doanh nghiệp số, chính phủ số và cuộc sống số.

Điện toán đám mây đề cập đến quá trình Bảo trì, Lưu trữ, Quản lý, Xử lý, Phân tích và Bảo mật dữ liệu bằng cách khai thác mạng các máy chủ trên Internet. Dữ liệu không được lưu trên các thiết bị vật lý mà trên đám mây. Theo định nghĩa của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST): “Điện toán đám mây là một mô hình cho phép truy cập mạng thuận tiện, theo yêu cầu vào một nhóm chia sẻ tài nguyên máy tính có thể định cấu hình (ví dụ: mạng, máy chủ, kho lưu trữ, ứng dụng và dịch vụ) được cung cấp và phát hành nhanh chóng với việc quản lý hoặc tương tác với nhà cung cấp dịch vụ tối thiểu.”

Điện toán đám mây có thể được sử dụng theo 3 mô hình: Saas, Paas và Iaas.

  • Phần mềm như một dịch vụ (SaaS):

Trong môi trường điện toán đám mây. SaaS là ​​phần mềm được sở hữu, phân phối và quản lý từ xa bởi một hoặc nhiều nhà cung cấp. Đây là mô hình được sử dụng phổ biến nhất cho doanh nghiệp trên đám mây. Phần lớn các ứng dụng SaaS chạy trực tiếp trên trình duyệt web và không yêu cầu người dùng phải tải xuống hay thực hiện bất kỳ cài đặt nào. Ví dụ của SaaS là dịch vụ email nền web như Gmail, Outlook, Yahoo Mail hay Google Doc, Microsoft Online, Dropbox, Gotomeeting cũng là dịch vụ điện toán đám mây dạng SaaS.

  • Nền tảng như một dịch vụ (PaaS):

Điện toán đám mây PaaS cung cấp môi trường phát triển như một dịch vụ. Người tiêu dùng có thể sử dụng thiết bị của người trung gian để phát triển chương trình của riêng mình và cung cấp chương trình đó cho người dùng thông qua Internet và máy chủ. Mô hình của PaaS tương tự như SaaS, ngoại trừ thay vì sử dụng phần mềm qua internet, PaaS cung cấp một nền tảng để tạo ra phần mềm mới. Một số ví dụ của PaaS như: AWS Elastic Beanstalk, Windows Azure, Google App Engine, OpenShift

  • Hạ tầng được cung cấp như một dịch vụ (IaaS)

IaaS được tạo ra từ các tài nguyên máy tính tự động và có khả năng mở rộng cao. IaaS hoàn toàn tự phục vụ để truy cập và giám sát máy tính, mạng, lưu trữ và các dịch vụ khác. IaaS cho phép các doanh nghiệp mua tài nguyên theo yêu cầu và khi cần thiết thay vì phải mua hoàn toàn phần cứng. Trái ngược với SaaS hoặc PaaS, máy khách IaaS chịu trách nhiệm quản lý các khía cạnh như ứng dụng, thời gian chạy, hệ điều hành, phần mềm trung gian và dữ liệu. Tuy nhiên, các nhà cung cấp IaaS quản lý máy chủ, ổ cứng, mạng, ảo hóa và lưu trữ. Một số ví dụ của IaaS bao gồm: DigitalOcean, Linode, Rackspace, AWS, Google Compute Engine (GCE)

Hiện nay, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang chuyển dịch và phát triển nền tảng công nghệ mạnh mẽ và từng bước làm chủ hạ tầng viễn thông, sẵn sàng dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây Made in Vietnam; góp phần chuyển đổi cách thức hoạt động, vận hành của các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và chính phủ bằng ứng dụng số.

Điện toán đám mây đề cập đến quá trình Bảo trì, Lưu trữ, Quản lý, Xử lý, Phân tích và Bảo mật dữ liệu bằng cách khai thác mạng các máy chủ trên Internet. Dữ liệu không được lưu trên các thiết bị vật lý mà trên đám mây. Theo định nghĩa của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST): “Điện toán đám mây là một mô hình cho phép truy cập mạng thuận tiện, theo yêu cầu vào một nhóm chia sẻ tài nguyên máy tính có thể định cấu hình (ví dụ: mạng, máy chủ, kho lưu trữ, ứng dụng và dịch vụ) được cung cấp và phát hành nhanh chóng với việc quản lý hoặc tương tác với nhà cung cấp dịch vụ tối thiểu.”

Điện toán đám mây có thể được sử dụng theo 3 mô hình: Saas, Paas và Iaas.

  • Phần mềm như một dịch vụ (SaaS):

Trong môi trường điện toán đám mây. SaaS là ​​phần mềm được sở hữu, phân phối và quản lý từ xa bởi một hoặc nhiều nhà cung cấp. Đây là mô hình được sử dụng phổ biến nhất cho doanh nghiệp trên đám mây. Phần lớn các ứng dụng SaaS chạy trực tiếp trên trình duyệt web và không yêu cầu người dùng phải tải xuống hay thực hiện bất kỳ cài đặt nào. Ví dụ của SaaS là dịch vụ email nền web như Gmail, Outlook, Yahoo Mail hay Google Doc, Microsoft Online, Dropbox, Gotomeeting cũng là dịch vụ điện toán đám mây dạng SaaS.

  • Nền tảng như một dịch vụ (PaaS):

Điện toán đám mây PaaS cung cấp môi trường phát triển như một dịch vụ. Người tiêu dùng có thể sử dụng thiết bị của người trung gian để phát triển chương trình của riêng mình và cung cấp chương trình đó cho người dùng thông qua Internet và máy chủ. Mô hình của PaaS tương tự như SaaS, ngoại trừ thay vì sử dụng phần mềm qua internet, PaaS cung cấp một nền tảng để tạo ra phần mềm mới. Một số ví dụ của PaaS như: AWS Elastic Beanstalk, Windows Azure, Google App Engine, OpenShift

  • Hạ tầng được cung cấp như một dịch vụ (IaaS)

IaaS được tạo ra từ các tài nguyên máy tính tự động và có khả năng mở rộng cao. IaaS hoàn toàn tự phục vụ để truy cập và giám sát máy tính, mạng, lưu trữ và các dịch vụ khác. IaaS cho phép các doanh nghiệp mua tài nguyên theo yêu cầu và khi cần thiết thay vì phải mua hoàn toàn phần cứng. Trái ngược với SaaS hoặc PaaS, máy khách IaaS chịu trách nhiệm quản lý các khía cạnh như ứng dụng, thời gian chạy, hệ điều hành, phần mềm trung gian và dữ liệu. Tuy nhiên, các nhà cung cấp IaaS quản lý máy chủ, ổ cứng, mạng, ảo hóa và lưu trữ. Một số ví dụ của IaaS bao gồm: DigitalOcean, Linode, Rackspace, AWS, Google Compute Engine (GCE)

Hiện nay, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang chuyển dịch và phát triển nền tảng công nghệ mạnh mẽ và từng bước làm chủ hạ tầng viễn thông, sẵn sàng dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây Made in Vietnam; góp phần chuyển đổi cách thức hoạt động, vận hành của các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và chính phủ bằng ứng dụng số.

Tác giả: Linh Chi ; xuất bản: 05/08/2021 09:11
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video