Chuyển đổi số

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản trị nguồn nhân lực

Từ năm 2016 đến nay, Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) đã không ngừng thay đổi, tập trung nâng cao năng lực tổ chức, quản lý; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ trong công tác quản lý, đặc biệt là công tác quản trị nguồn nhân lực thông qua phần mềm HRMS 2.0 (Human Resource Management System).

Từ năm 2016 đến nay, Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) đã không ngừng thay đổi, tập trung nâng cao năng lực tổ chức, quản lý; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ trong công tác quản lý, đặc biệt là công tác quản trị nguồn nhân lực thông qua phần mềm HRMS 2.0 (Human Resource Management System).

Đây là hệ thống Quản lý nguồn nhân lực áp dụng thống nhất đối với toàn bộ các đơn vị thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đã  giúp Tập đoàn quản lý hiệu quả trên 100 nghìn CBCNV và người lao động. Hệ thống hỗ trợ đắc lực cho Ban trong công tác quản lý nguồn nhân lực, bao gồm lưu trữ, theo dõi, quản lý hồ sơ nhân sự, đánh giá hiệu quả làm việc (KPI), đào tạo, tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng, thực hiện các báo cáo tổng hợp... Phần mềm HRMS được xây dựng mô tả công việc chi tiết cho từng vị trí cán bộ, nhằm khai thác được kỹ năng, thế mạnh của nhân viên, đồng thời, giúp công việc được thực hiện có hiệu quả hơn. Hiện nay, nhờ có phần mềm HRMS, CBCNV Ban EVNPMB1 đã có thể tự quản lý và sửa đổi các thông tin cá nhân, báo cáo kết quả đánh giá KPI hàng tháng,…

Nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong Ban, việc áp dụng hệ thống quản lý nguồn nhân lực là bước phát triển hiện đại, tự động hóa cho các nhiệm vụ nhân sự tại thời điểm hiện nay, góp phần nâng cao năng lực quản lý và chất lượng nguồn nhân lực của Ban trong những năm tới.

Tác giả: Thu Quynh ; xuất bản: 28/06/2021 03:27
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video