Danh bạ EVNPMB1

Danh bạ điện thoại Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sơn La

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 04.6691110 Fax: 04.5541371

 

Họ và tên

Chức danh

Nội bộ

Cố định
 đường dài

Di động

Fax

BAN GIÁM ĐỐC

1

Bùi Phương Nam

41101

669 41101

0989085171

 

2

Phạm Thanh Hoài

PGĐ

41100

669 41100

0963204849

 

3

Đỗ Quang Khải

PGĐ

41102

669 41102

0988690055

 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1

Vũ Đức Lực

Trưởng Phòng

41118

669 41118

0919195717

 

2

Vũ Thị Tâm Đan

P.Phòng

41134

669 41134

0935231162

3

Nguyễn Trọng Công

C.Viên

41133

669 41133

0904047175

4

Văn Thư TCHC

C.Viên

41110

669 41110

0987146888

 

 

 

04 22148183

 

 

5

Tổ lao động tiền lương

C.Viên

41104

669 41104

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG KẾ HOẠCH

1

Nguyễn Duy Thanh

Trưởng phòng

41126

669 41126

0963124558

 

2

Đỗ Quốc Hùng

P.Phòng

41128

669 41128

0963402555

 

3

Trần Quang Minh

P.Phòng

41129

669 41129

 

 

4

Văn Thư Kế Hoạch

C.Viên

41127

669 41127

 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1

Nguyễn Hữu Cương

Kế Toán Trưởng

41112

669 41112

0963230676

 

2

Nguyễn Văn Đông

P.Phòng

41138

669 41138

0969967777

3

Tạ Thị Thu Nga

P.Phòng

41122

669 41122

0915081978

4

Văn Thư TCKT

C.Viên

41132

66941132

 

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ

1

Đỗ Quang Khải

Trưởng phòng

41119

669 41119

0963534174

 

2

Nguyễn Anh Sơn

P.Phòng

41136

669 41136

 

 

3

Tạ Hồng Thái

P.Phòng

41135

669 41135

 

 

4

Văn Thư VTTB

C.Viên

41137

669 41137

 

 

PHÒNG KINH TẾ DỰ TOÁN

1

Phạm Trúc Dũng

Trưởng phòng

41124

669 41124

0963378652

 

2

Nguyễn Khắc Hoan

P.Phòng

41103

669 41103

 

 

3

Văn Thư KTDT

C.Viên

41125

669 41125

 

 

PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN, BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

1

Vũ Văn Tùng

Trưởng phòng

41113

669 41113

 

 

2

Văn Thư KTAT

C.Viên

41114

669 41114

 

 

3

Đào Trọng Sáng

Trưởng phòng

41130

669 41130

 

 

 

Tác giả: Dương Minh - BCH ĐTN ; xuất bản: 10/03/2016 10:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video