Học tập tấm gương đạo đức HCM

Đảng bộ Ban A Sơn La sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Vừa qua, tại khu di tích lịch sử Pác Bó (Cao Bằng), Đảng ủy Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La (Ban A Sơn La) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW, Đảng bộ Ban A Sơn La đã ban hành các Nghị quyết kế hoạch triển khai nhiệm vụ, tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.


Đảng ủy Ban A Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Kết quả, 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ Ban được tiếp thu, học tập, viết thu hoạch, bản cam kết thực hiện. Trên 80% cán bộ nhân viên trong Ban được phổ biến nội dung, có bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua việc thực hiện Chỉ thị, công tác chuyên môn của Ban đạt được nhiều thành tích như: Hoàn thành quyết toán Dự án NMTĐ Sơn La; hoàn thành trên 80% quyết toán Dự án NMTĐ Lai Châu; đối với Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng đã đượcThủ tướng ra Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Ban sẽ hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và trình duyệt trong tháng 8/2018; đối với công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Dung Quất cũng đang bám sát tiến độ tổng thể theo phê duyệt của Hội đồng thành viên Tập đoàn.

Cũng tại Hội nghị này, Đảng bộ Ban A Sơn La triển khai chủ đề năm 2018 là xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các Chi bộ sẽ tổ chức đăng ký và rà soát nội dung đăng ký đến từng đảng viên, các chỉ tiêu đăng ký phải định lượng được, gắn với công việc cụ thể tại cơ quan được giao và đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm.

Tác giả: Bùi Phương Nam - PGĐ ; xuất bản: 23/05/2018 01:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video