Đảng - đoàn thể

Công tác thi công dự án CSHT dùng chung cho các NMĐ TBKHH Dung Quất I, II và III bảo đảm an toàn phòng dịch COVID-19.

Trước yêu cầu đảm bảo tiến độ thi công dự án nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch, Văn phòng đại diện Dung Quất, TVGS của Ban Quản lý dự án Điện 1 và các Nhà thầu thi công đã chủ động triển khai công việc, thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ngãi, về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Công tác thi công hệ thống đường giao thông tại dự án CSHT

Hạng mục thi công san nền và hệ thống đường giao thông thuộc dự án CSHT hiện đang được các Nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường cũng được thực hiện nghiêm túc. An toàn phòng dịch là yêu cầu rất quan trọng trong thực hiện công trình hiện nay, do đó các Nhà thầu tham gia thi công xây dựng luôn nêu cao trách nhiệm, đăng ký danh sách cán bộ, công nhân tham gia tại công trường, thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, hạn chế đi lại và tiếp xúc bên ngoài, không đi đến các vùng dịch và theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Công tác thi công san gạt mặt bằng tại dự án CSHT dùng chung

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban QLDA Điện 1 thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường. Để phòng tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, Ban QLDA Điện 1 đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, điều hành công việc và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chính quyền địa phương và  chủ động triển khai những công việc phù hợp trong điều kiện an toàn cho phép.

Với sự chủ động trong việc triển khai công việc trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, hiện nay các hạng mục thi công tại công trường dự án vẫn đảm bảo bố trí đủ nhân lực, đáp ứng tiến độ thi công dự án theo kế hoạch.

Tác giả: Triệu Quốc Trưởng - P.KTAT ; xuất bản: 31/07/2021 03:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video