Hoạt động khác

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy điện TBKHH Dung Quất

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam phát triển với tốc độ cao do đó nhu cầu về cung cấp điện năng là rất lớn. Theo đó Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030, trong đó có việc phát triển xây dựng Trung tâm khí điện Miền Trung - Địa điểm Trung tâm điện lực Dung Quất. Chính phủ đã giao Tập đoàn điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư các dự án NMĐ Dung Quất I, Dung Quất III và Tập đoàn Sembcorp (Singapore) làm chủ đầu tư NMĐ Dung Quất II.

Tổng diện tích sử dụng đất của Trung tâm Điện lực Dung Quất khoảng 93,3 ha, bao gồm: khu vực nhà máy chính 26,38ha, sân phân phối 22,27ha, hành lang cấp nước và kênh thoát nước làm mát 17,31ha, hành lang lưới điện 500kV 6,67ha, bãi thi công 15,6ha, đường vào nhà máy và đường nội bộ 4,98ha. Trong tổng số 93,3 ha bao gồm phần diện tích đã bồi thường, giải phóng mặt bằng là 52,7 ha và diện tích chưa thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là 40,6 ha. Đối với diện tích đã bồi thường, Ban Quản lý dự án khu kinh tế Dung Quất đã thực hiện chi trả các hộ dân là 61,605 tỷ đồng cho 395 hộ dân bị ảnh hưởng trong đó có 06 hộ dân bị ảnh hưởng tới đất ở phải tái định cư. Đối với phần diện tích 40,6 ha chưa được bồi thường, theo Ban QLDA khu kinh tế Dung Quất thì dự kiến giá trị bồi thường là 99,388 tỷ đồng, diện tích này ảnh hưởng đến 106 hộ dân của các thôn Hải Ninh và Vĩnh An, xã Bình Thạnh, trong đó có 47 hộ bị ảnh hưởng về đất nông nghiệp và 59 hộ bị ảnh hưởng về đất ở phải tái định cư.

Như vậy để triển khai thực hiện xây dựng các nhà máy nhiệt điện khí thuộc Trung tâm Điện lực Dung Quất cần phải di dời tái định cư tổng cộng là 65 hộ dân (phương án dự phòng là 73 hộ) thuộc xã Bình Thạnh huyện Bình Sơn. Qua khảo sát, tham vấn ý kiến người dân và chính quyền địa phương cho thấy hầu hết người dân phải tái định cư đều mong muốn được chuyển đến các điểm tái định cư đã được quy hoạch trên địa bàn huyện Bình Sơn. Bao gồm: khu tái định cư Tây sông Trà Bồng thuộc xã Bình Thạnh với diện tích khoảng 59ha, khu tái định cư Mẫu Trạch 1 thuộc xã Bình Chánh với diện tích khoảng 12ha, khu tái định cư Mẫu Trạch 2 thuộc xã Bình Chánh với diện tích khoảng 29ha. Uớc tính chi phí bồi thường và xây dựng khu tái định cư khoảng 32,85 tỷ đồng.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Quản lý Dự án Điện 1 đã phối hợp làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ban QLDA khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi và các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ban QLDA Điện 1 đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 và Điện 2, tổ chức họp tham vấn lấy ý kiến về tâm tư nguyện vọng của người dân đối với việc triển khai xây dựng các nhà máy nhiệt điện khí tại Trung tâm Điện lực Dung Quất vào ngày 17/5/2018 (Dung Quất I); 14/8/2018 (Cơ sở hạ tầng) và ngày 21/8/2018 (Dung Quất III). Nhìn chung chính quyền xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn và bà con nhân dân đều đồng thuận với chủ trương của Đảng và Nhà nước, Nhân dân địa phương rất ủng hộ đầu tư xây dựng dự án, sẵn sàng nhường đất để xây dựng các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực tỉnh Quảng Ngãi để phát triển, mở rộng công suất điện cho đất nước cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

  Theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Quản lý dự án Điện 1 đang tích cực triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư dự án, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến trong năm 2019, Ban QLDA Điện 1 sẽ phối hợp với Ban QLDA khu kinh tế Dung Quất tổ chức thực hiện Bồi thường, Hỗ trợ, tái định cư phạm vi diện tích 40,6 ha hiện chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng dự án, Ban QLDA Điện 1 sẽ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ban QLDA khu kinh tế Dung Quất và chính quyền địa phương xã Bình thạnh, huyện Bình Sơn để công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện đúng chế độ chính sách của Nhà nước cũng như của tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như các tổ chức có liên quan.

Một số hình ảnh lấy ý kiến tham vấn cộng đồng, đánh giá tác động môi trường tại Quảng Ngãi:

(Tập thể lãnh đạo Ban QLDA Điện 1 kiểm tra thực tế tại địa điểm xây dựng TTDL Dung Quất)

(Tổ chức tham vấn cộng đồng tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)

(Vị trí trung tâm Điện lực Dung Quất)

 

Tác giả: Lê Văn Hòa - TP.GPMB ; xuất bản: 20/05/2019 08:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video