Chuyển đổi số

CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Là một trong những nội dung của kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của năm 2021 Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) đã và đang áp dụng triệt để hình thức lựa chọn nhà thầu (LCNT) qua mạng đối với các gói thầu đã đủ điều kiện thực hiện theo quy định và nền tảng hiện có của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với mục tiêu: 100% các gói thầu có hình thức LCNT đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh sẽ được tổ chức đấu thầu qua mạng đúng theo quy định.

Là một trong những nội dung của kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của năm 2021 Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) đã và đang áp dụng triệt để hình thức lựa chọn nhà thầu (LCNT) qua mạng đối với các gói thầu đã đủ điều kiện thực hiện theo quy định và nền tảng hiện có của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với mục tiêu: 100% các gói thầu có hình thức LCNT đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh sẽ được tổ chức đấu thầu qua mạng đúng theo quy định.

Thực hiện các nội dung về lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019, phát huy hiệu quả các lợi ích của việc LCNT qua mạng như giúp loại bỏ tiêu cực, minh bạch về thông tin đấu thầu, số lượng, danh tính các nhà thầu nộp thầu đều được bảo mật tuyệt đối trước thời điểm mở thầu, đảm bảo tuyệt đối tính công bằng, cạnh tranh trong đấu thầu,… năm 2020, EVNPMB1 đã tổ chức đấu thầu 21 gói thầu, trong đó, tổng số gói thầu đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng là 10 gói thầu đúng quy định. Con số này đã tăng lên đáng kể trong năm 2021. Số liệu thống kê cho thấy, trong 06 tháng đầu năm, EVNPMB1 đã LCNT qua mạng thành công với 12 gói thầu thuộc các lĩnh vực tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa và phi tư vấn, và dự kiến sẽ tổ chức gần 15 gói thầu với hình thức này phù hợp theo tiến độ các dự án đang triển khai.

 

Để đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đấu thầu, EVNPMB1 đã nâng cấp thiết bị để đáp ứng cấu hình hệ thống mạng đấu thầu quốc gia yêu cầu; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo về đấu thầu qua mạng do Ban hoặc EVN tổ chức, cập nhật các quy định mới và thao tác thực hiện nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng xử lý tình huống khi tổ chức LCNT qua mạng.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cán bộ nhân viên làm việc online vẫn đảm bảo hiệu suất công việc được giao. Cán bộ làm công tác đấu thầu có thể mở thầu, xét thầu và các công việc khác liên quan đến gói thầu tại nhà hoặc bất kỳ nơi nào, đảm bảo hiệu quả công việc và tối ưu hóa các chi phí.

Tác giả: Thu Quỳnh ; xuất bản: 27/07/2021 11:56
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video