Chuyển đổi số

CHIẾN LƯỢC CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

Để được hưởng lợi từ những tiến bộ trong công nghệ, các Ban QLDA cần phải sẵn sàng thích ứng nhanh chóng, trở nên nhanh nhẹn hơn trong việc xử lý và phát huy vai trò của tất cả các dạng dữ liệu và thông tin.

Các Ban quản lý dự án nói chung trên khắp thế giới đang nỗ lực chuyển đổi số khi họ gặp thách thức trong việc cải thiện quy trình vận hành nhằm theo đuổi các dòng doanh thu và mô hình quản lý mới. Đối với các Ban quản lý dự án xây dựng (QLDA), dữ liệu và thông tin ngày càng trở thành những tài sản quan trọng, cho phép tạo ra các nguồn doanh thu mới và tìm kiếm các lĩnh vực, dự án tiềm năng để phát triển. Để được hưởng lợi từ những tiến bộ trong công nghệ, các Ban QLDA cần phải sẵn sàng thích ứng nhanh chóng, trở nên nhanh nhẹn hơn và tăng vai trò của tất cả các dạng dữ liệu và thông tin.

Chuyển đổi số là một quá trình tổng thể đòi hỏi sự tích hợp và ứng dụng công nghệ. Thông qua việc xác định các lĩnh vực mới để tăng trưởng, cũng như các rào cản tiềm ẩn, chiến lược chuyển đổi số xây dựng cầu nối giữa tình trạng hiện tại của Ban QLDA và các mục tiêu dài hạn trong tương lai mong muốn.

Xây dựng cầu nối giữa quản lý và thông tin

Trong thế giới phức tạp ngày nay, một con đường đơn giản không tồn tại cho một Ban QLDA muốn chuyển đổi số khi lĩnh vực đầu tư xây dựng luôn được đánh giá là đi chậm hơn trong quá trình chuyển đổi số so với các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với một tổ chức là phải có mục tiêu hoạt động rõ ràng. Thông qua việc tích hợp thông tin và dữ liệu trong toàn Ban QLDA, tổ chức sẽ dễ dàng hơn nhiều trong việc xác định lý do tại sao họ cần chuyển đổi, những gì họ cần chuyển đổi và cách họ có thể chuyển đổi.

Để điều hướng thành công chuyển đổi số, đồng thời ngăn ngừa sự gián đoạn kỹ thuật số, các Ban QLDA phải có khả năng dễ dàng truyền đạt thông tin trên quy mô lớn, không chỉ trong nội bộ mà còn trong phạm vi EVN và các tổ chức khác liên quan. Việc gián đoạn kết nối giữa CNTT và Ban QLDA có thể khiến quá trình chuyển đổi số bị tụt hậu và cuối cùng là thất bại. Do đó, các cầu nối thông tin phải được xây dựng giữa các tổ chức, đơn vị, phòng ban, giữa công việc và quy trình, con người và yêu cầu tại công trường thi công cũng như giữa các dự án với nhau (Internet of Things). Điều quan trọng là phải tích hợp thông tin với CBCNV vì phát triển khả năng kỹ thuật số trong lực lượng lao động là một chỉ số quan trọng của sự thành công.

Trau dồi thông tin hữu ích

Thông tin ngày nay rất phổ biến và đặc biệt quan trọng đối với các Ban QLDA trong giai đoạn chuyển đổi số, nhất là đối với quản lý các công trình năng lượng trọng điểm. Dữ liệu và số liệu thống kê, cũng như các nguồn thông tin khác, liên tục mở rộng. Nhiều Ban QLDA đang phải đối mặt với thách thức biến những thông tin này thành thông tin của mình, có thể được lập chiến lược và mang lại lợi nhuận. Thông qua việc quản lý thông tin, các tổ chức có thể tạo và khám phá các cơ hội mới, các dự án tiềm năng.

Để đạt được tính linh hoạt như vậy, dữ liệu phải được quản lý bằng cách tiếp cận tổng thể và tích hợp. Cần thực hiện nhiều bước và tích hợp để số hóa thành công thông tin trên giấy, nâng cao quy trình kỹ thuật số và phục vụ đối tác hiệu quả hơn. Đạt được một hệ thống quản lý thông tin hiệu quả, đồng thời được tùy chỉnh cho các mục tiêu cụ thể của tổ chức và đối tác là trọng tâm của bất kỳ chiến lược chuyển đổi số nào. Nó yêu cầu phân tích nội dung dữ liệu cũng như trí tuệ nhân tạo để tạo ra thông tin có thể áp dụng.

Tạo hệ sinh thái mới

Thông qua việc kết nối các hệ sinh thái và hệ thống giá trị hiện có, một chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ sẽ tạo ra các mạng lưới sáng tạo, nơi dữ liệu và thông tin có thể được khai thác cho phép Ban QLDA tăng trưởng trong tương lai và tạo ra các phương thức quản lý mới. Điều này được thực hiện thông qua các tiến bộ công nghệ xoay quanh dữ liệu, thông tin có thể hành động và kết nối. Chiều hướng này sẽ tiếp tục mở rộng khi ngày càng có nhiều kết nối công nghệ hơn và gia tăng các cơ hội thông tin hữu ích.

Việc kết nối các công nghệ hiện có với tiềm năng và khả năng của các công nghệ 'mới nổi' cũng rất quan trọng. Các công nghệ mới hơn như đám mây, phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và Internet of Things đều có nguồn gốc từ các công nghệ cũ. Thông qua việc ứng dụng sáng tạo các công nghệ mới nổi vào các bộ phận truyền thống của Ban QLDA, một Ban QLDA có thể tạo ra giá trị thực trong chiến lược chuyển đổi số dài hạn. Thông qua việc kết nối các công nghệ mới và cũ, các tổ chức sẽ có thể đi đầu trong đổi mới trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Kết luận

Cốt lõi của một chiến lược chuyển đổi số thành công là khả năng liên kết tình hình hiện tại của một tổ chức với các mục tiêu tương lai của tổ chức đó. Thông qua việc tìm hiểu kỹ các cấu phần công nghệ liên quan, một tổ chức sẽ có thể xác định các lĩnh vực mới có thể được kết nối với nhau. Điều này sẽ cho phép nâng cao năng lực đổi mới, tối ưu hóa và khả năng thích ứng, vốn được tạo ra để tăng trưởng lâu dài.

Tham khảo:

[1] https://www2.deloitte.com/insights/us/en/topics/digital-transformation/digital-transformation-strategy-digitally-mature.html

[2] https://www.slideshare.net/CiscoBusinessInsights/future-of-it-podcast-digital-transformation-closing-the-gap-between-now-and-the-future

[3] https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/unlocking-success-in-digital-transformations

[4] https://www.aa-limited.com/news-and-insights/1014/strategic-tips-for-your-digital-transformation

Tác giả: Văn Nghĩa ; xuất bản: 22/07/2021 11:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video