Tin tức sự kiện

Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM Dự án Nhà máy điện TBKHH Dung Quất I và Dung Quất III

Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Dự án Nhà máy điện TBKHH Dung Quất I và Dung Quất III tại Quyết định số 1836/QĐ-BTNMT ngày 19/8/2020 và Quyết định số 1843/QĐ-BTNMT ngày 20/8/2020.

Dự án Nhà máy điện TBKHH Dung Quất I và Dung Quất III là 02 dự án hạ nguồn trong Chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh do EVN làm Chủ đầu tư. Mỗi dự án có quy mô công suất là 750 MW và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 35.000 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư xây dựng 2 dự án trên nhằm cung cấp nguồn điện ổn định cho hệ thống điện miền Trung và hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an toàn cung cấp điện cho hệ thống, đồng bộ phát triển với Chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh.

Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án, Ban QLDA Điện 1 với vai trò đại diện chủ đầu tư đã đẩy nhanh công tác lập Báo cáo ĐTM tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; trình và giải trình Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thẩm duyệt. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn EVN, Ban QLDA Điện 1 trong việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường của 2 dự án theo quy định.

Theo các quyết định nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu EVN là Chủ đầu tư dự án phải niêm yết công khai và thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt cho các dự án.

 

Tác giả: ; xuất bản: 26/08/2020 02:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video