Tin tức sự kiện

Bộ Công thương thông qua hồ sơ Thiết kế cơ sở Dự án NMĐ TBKHH Dung Quất I, Dung Quất III

Ngày 31/7/2020, cục Điện lực và Năng lượng tái tạo – Bộ Công thương đã thông qua hồ sơ TKCS dự án NMĐ TBKHH Dung Quất I và Dung Quất III tại văn bản số 1137/ĐL-NĐ&ĐHN và 1138/ĐL-NĐ&ĐHN.

Trên cơ sở Văn bản thẩm định của cục Điện lực và Năng lượng tái tạo – Bộ Công thương, hồ sơ TKCS dự án NMĐ TBKHH Dung Quất I và Dung Quất III cơ bản đáp ứng được yêu cầu, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các nội dung TKCS cơ bản phù hợp với các Quy định tại khoản 1, Điều 54 của Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13

2. Sự phù hợp của TKCS với Quy hoạch

- Sự phù hợp với Quy hoạch điện lực Quốc gia: Tiến độ của dự án phù hợp với tiến độ khai thác khí hiện tại của mỏ khí Cá Voi Xanh, cần tiếp tục cập nhật tiến độ cấp khí của thượng nguồn để điều chỉnh tiến độ của dự án cho phù hợp.

- Sự phù hợp với Quy hoạch địa điểm TTĐL: Phù hợp với địa điểm xây dựng được Bộ công thương phê duyệt. Các thay đổi so với Quy hoạch được duyệt phù hợp với điều kiện hiện tại của Dự án.

- Sự phù hợp với Quy hoạch khí: Phù hợp với chủ trương phát triển chuỗi khí điện Cá Voi Xanh và Quy hoạch tổng phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2035.

- Sự phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi: Phù hợp với Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp phía Tây Dung Quất và Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

3. Sự phù hợp với thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực: Phù hợp với địa điểm xây dựng đã quy hoạch. Mặt bằng bố trí khoa học, hợp lý. Hệ thống kết nối hạ tầng kỹ thuật của nhà máy với khu vực là thuận tiện.

4. Sự phù hợp của phương án, dây chuyền công nghệ được lựa chọn: Việc sử dụng công nghệ nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp là phương án tối ưu nhất, các hệ thống phụ trợ của nhà máy được lựa chọn phù hợp với công nghệ chính của nhà máy và điều kiện địa điểm của dự án.

5. Sự phù hợp các giải pháp thiết kế và đảm bảo an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ: Phù hợp với quy hoạch chung. Giải pháp thiết kế phù hợp với điều kiện địa chất và các điều kiện tự nhiên. Giải pháp PCCC phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành về phòng chống cháy nổ. Đã tính toán đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định hiện hành.

6. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế: Đã được nêu trong TKCS bao gồm cả tiêu chuẩn quy chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng cho dự án và các tiêu chuẩn nước ngoài tham chiếu được đánh giá là phù hợp.

7. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân tư vấn lập thiết kế: Tư vấn lập thiết kế có kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhiệt điện, đặc biệt là lĩnh vực điện khí, cá nhân chủ trì và tham gia lập thiết kế có đầy đủ chứng chỉ hành nghề thiết kế theo quy định.

8. Sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu của thiết kế cơ sở: Đã nêu giải pháp tổ chức thực hiện đáp ứng các quy định hiện hành về đầu tư.

Trên vai trò là đại diện Chủ đầu tư dự án, tập thể Lãnh đạo và đội ngũ CBCNV EVNPMB1 với năng lực và kinh nghiệm sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án sớm trình, giải trình các cơ quan có thầm quyền để đạt được phê duyệt dự án đầu tư.

Tác giả: Triệu Quốc Trưởng - P. KTAT ; xuất bản: 05/08/2020 12:10
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video