Điểm báo EVN

Bản tin EVN số 32, tuần 3, tháng 8.2019

Link liên kết:

Thường trực Chính phủ chỉ đạo tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện trọng điểm

https://www.evn.com.vn/d6/news/Thuong-truc-Chinh-phu-chi-dao-tap-trung-thao-go-vuong-mac-cho-cac-du-an-dien-trong-diem-6-12-24171.aspx

Đảng ủy EVN tổ chức học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

https://www.evn.com.vn/d6/news/Dang-uy-EVN-to-chuc-hoc-tap-chuyen-de-50-nam-thuc-hien-Di-chuc-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-6-12-24162.aspx

Tác giả: Nguồn EVNEIC ; xuất bản: 21/08/2019 01:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video