Điểm báo EVN

Bản tin EVN số 28, tuần 4, tháng 7.2019

Link liên kết:

Thông tin về tình hình hệ thống điện tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

https://www.evn.com.vn/d6/news/Thong-tin-ve-tinh-hinh-he-thong-dien-tai-Hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-tuyen-giao-cua-Dang-uy-Khoi-Doanh-nghiep-Trung-uong-6-12-24013.aspx

Đủ điện phát triển kinh tế xã hội

https://enternews.vn/du-dien-phuc-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-154328.html

Ngành điện trả hơn 3 tỷ đồng cho khách hàng lắp hệ thống điện mặt trời tại TP.HCM bán lại phần điện thừa.

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-dien-tra-hon-3-ty-dong-cho-khach-hang-ban-dien-thua-20190720151322104.htm

Tác giả: Nguồn EVNEIC ; xuất bản: 23/07/2019 04:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video