Điểm báo EVN

Bản tin EVN số 22, tuần 2, tháng 6.2019

Link liên kết:

Cấp điện nhấp nhổm lo vì mặt trời: https://baodautu.vn/cap-dien-nhap-nhom-lo-vi-mat-troi-d101634.html

EVN giải trình về giá điện gửi đoàn đại biểu quốc hội Ninh Thuận: http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-luc-viet-nam/evn-giai-trinh-ve-gia-dien-gui-doan-dai-bieu-quoc-hoi-ninh-thuan.html

Lo ngại thiếu điện miền Nam sau 2020 do nhiều dự án chậm tiến độ: https://www.vietnamplus.vn/lo-ngai-thieu-dien-mien-nam-sau-2020-do-nhieu-du-an-cham-tien-do/573212.vnp

 

 

Tác giả: Nguồn EVNEIC ; xuất bản: 12/06/2019 02:30
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video