Thông báo nội bộ

Ban hành Quy định chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản trong Ban quản lý Dự án Nhà máy thủy điện Sơn La

Căn cứ Quyết định 713/QĐ-EVN ngày 23/10/2014 của HĐTV EVN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA NMTĐ Sơn La.

Căn cứ Quyết định 408/QĐ-EVN ngày 24/7/2017 của Tổng Giám đốc EVN về việc ban hành chương trình tổng thể của EVN về thực hiện công tác chống lãng phí năm 2017 giai đoạn 2016-2020.

Ban quản lý dự án nhà máy Thủy điện Sơn La ra Quyết định số 285/QĐ-DATĐSL-TCHC ngày 31/8/2017 về việc Ban hành Quy định chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản trong Ban quản lý Dự án Nhà máy thủy điện Sơn La.

Tác giả: Dương Minh ; xuất bản: 06/06/2018 08:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video