Thông báo nội bộ

Ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La

Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-EVN ngày 23/10/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số  531/QĐ-EVN ngày 05/8/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Ban quản lý dự án nhà máy Thủy điện Sơn La ra Quyết định số 111/QĐ-DATĐSL-TCHC ngày 5/4/2017 về việc Ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La.

Tác giả: Mạnh Hùng ; xuất bản: 06/06/2018 11:09
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video