Thông báo nội bộ

Ban hành Chương trình tối ưu hóa chi phí năm 2016 của Ban QLDA NM Thủy điện Sơn La

Ban hành Chương trình tối ưu hóa chi phí năm 2016 của Ban QLDA NM Thủy điện Sơn La

Căn cứ vào QĐ số 713/QĐ-EVN ngày 23/10/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án nhà máy Thủy điện Sơn La

Căn cứ vào chỉ thị 2151/CT-EVN ngày 30/05/2016 về việc triển khai nhiệm vụ công tác tài chính năm 2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban quản lý dự án nhà máy Thủy điện Sơn La ra quyết định số 324/QĐ-DATĐSL-TCHC về việc ban hành Chương trình tối ưu hóa chi phí năm 2016.

Tác giả: Admin ; xuất bản: 08/07/2016 09:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video