Hoạt động khác

Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La triển khai lớp học nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp

Ngày 28/5/2018 Ban QLDA NMTĐ Sơn La đã tổ chức khóa đào tạo nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp do Thạc sĩ Phan Anh Lưu, giảng viên Trung tâm đào tạo doanh nhân PTI giảng dạy.

Thực hiện kế hoạch triển khai xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị theo yêu cầu của EVN, từ năm 2016 Ban QLDA NMTĐ Sơn La đã triển khai nhiều nội dung về VHDN.  Nhằm cụ thể hóa việc thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Ban, Ban đã thành lập các Ban chỉ đạo, tổ thực thi văn hóa doanh nghiệp để giám sát, kiểm soát việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại Ban. Ban hành các Quyết định về Văn hóa doanh nghiệp trong Ban QLDA NMTĐ Sơn La theo đó đã khái quát đưa ra tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và các quy tắc ứng xử trong chuẩn mực giao tiếp và xây dựng thói quen giao tiếp trong cộng đồng nói chung và trong văn hóa doanh nghiệp tại Ban QLDA NMTĐ Sơn La nói riêng. Ban hành bộ tài liệu bộ quy tắc ứng xử văn hóa theo quyết định số 199/QĐ-DATĐSL-TCHC ngày 26/4/2016. Tháng 5/2016 và tháng 6/2016 Ban đã triển khai các lớp học khai tâm về văn hóa doanh nghiệp tại Hà Nội và Lai Châu nhằm giúp CBNV nhận thức đầy đủ chính xác về văn hóa doanh nghiệp từ đó cụ thể hóa việc xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Ban, tạo nền tảng phát triển bền vững cho Ban. Năm 2017, Ban đã lồng ghép các chương trình hoạt động chuyên môn và các chương trình triển khai VHDN.

Kết quả qua 2 năm triển khai, VHDN trong Ban QLDA đã đi vào nề nếp, việc thực thi ứng xử VHDN trong Ban đã đạt được theo yêu cầu của bộ quy tắc ứng xử văn hóa đã xây dựng và ban hành. Tạo được môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp trong Ban. Trong tháng 5/2018, Ban đã tổ chức triển khai khảo sát nhận thức của CBNV và thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Ban sau 2 năm triển khai VHDN tại Ban.  

Thực hiện kế hoạch triển khai văn hóa doanh nghiệp năm 2018, ngày 28/5/2018 Ban QLDA NMTĐ Sơn La đã tổ chức khóa đào tạo nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp do Thạc sĩ Phan Anh Lưu, giảng viên Trung tâm đào tạo doanh nhân PTI giảng dạy . Phát biểu khai mạc lớp học, ông Phạm Hồng Phương – Trưởng Ban chỉ đạo VHDN, Giám đốc Ban QLDA NMTĐ Sơn La đã thông báo kết quả khảo sát tới toàn bộ CBNV trong Ban: Phần lớn CBNV đã hiểu, nhận thức rất tốt về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và các mục tiêu của Ban; Việc thực hiện theo bộ quy tắc ứng xử Ban đã ban hành, CBNV cũng đã thực hiện khá tốt tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: Văn hóa giờ giấc: còn hiện tượng đi muộn về sớm, bỏ giờ làm việc; Văn hóa sử dụng điện thoại trong cuộc họp: còn hiện tượng để chuông khi tham gia họp ảnh hưởng tới người xung quanh; Văn hóa phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng nghiệp vụ trong Ban: các phòng chưa phối hợp nhanh chóng giải quyết công việc một cách hiệu quả nhất…

Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm tăng cường củng cố thêm kiến thức, hiểu biết được nguồn gốc sâu sa của văn hóa doanh nghiệp cho toàn bộ CBNV trong Ban, qua đó góp phần nâng cao ý thức, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Ban QLDA NMTĐ Sơn La. Đến Tham dự buổi học có Ban giám đốc, lãnh đạo phòng và toàn bộ CBNV tham gia khóa học đầy đủ, đúng giờ với tinh thần hăng say nhiệt tình học hỏi, trau dồi cập nhật kiến thức mới.

Tại lớp học, Giảng viên đã truyền đạt nhiều nội dung như: Tổng quan về Văn hóa doanh nghiệp; Hiểu rõ giá trị cốt lõi của một tổ chức; những nội dung có liên quan đến quá trình triển khai xây dựng VHDN của Ban QLDA NMTĐ Sơn La. Các học viên đã được chia nhóm đưa ra những ý kiến thảo luận sôi nổi. Qua đó các học viên sáng tỏ được những thuật ngữ về văn hóa doanh nghiệp cũng như các lợi ích mà văn hóa doanh nghiệp đem lại.

Lớp học đã đem lại cho toàn thể CBNV tham dự nhận thức đầy đủ, chính xác về văn hóa doanh nghiệp, từ đó cụ thể hóa việc xây dựng và thực thi Văn hóa tại Ban QLDA NMTĐ Sơn La, tạo nền tảng phát triển bền vững cho Ban QLDA NMTĐ Sơn La.

Một số hình ảnh tại lớp học:

Ông Phạm Hồng Phương - Trưởng Ban chỉ đạo VHDN, Giám đốc Ban phát biểu khai mạc lớp học

Giảng viên Phan Anh Lưu - Giảng viên trung tâm đào tạo doanh nhân PTI

Các nhóm trao đổi thảo luận, tham gia thuyết trình trong lớp học

Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên

Tác giả: Triệu Quốc Trưởng - BCH Đoàn TN, Ảnh: Đức Thuận ; xuất bản: 29/05/2018 10:23
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video