Tin tức sự kiện

Ban Quản lý dự án Điện 1 khẩn trương triển khai công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Ngày 11 tháng 9 năm 2020, EVN đã phê duyệt dự toán chi phí Tư vấn lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng Dự án Đường dây 220kV Nậm Mô (Lào) - Tương Dương (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại Quyết định số 1341/QĐ-EVN.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại cuộc họp ngày 27 tháng 8 năm 2020, Ban AĐ1 đã chủ động đôn đốc Tư vấn PECC4 khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ và dự toán chi phí công tác Tư vấn lập hồ sơ xin quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng nộp trong tháng 8, đồng thời Ban AĐ1 cũng tiến hành thẩm tra, trình và bám sát EVN để giải trình phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí.

Quyết định phê duyết dự toán số 1341/QĐ-EVN ngày 11 tháng 9 năm 2020 của EVN là cơ sở để Ban QLDA Điện 1 (Ban AĐ1) tiếp tục triển khai công việc theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ bổ sung quy định tiêu chí xác định dự án được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác.

Trước đó từ ngày 09 tháng 09 năm 2020 đến ngày 11 tháng 9 năm 2020, trong chương trình làm việc của đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực về việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện phục vụ nhập khẩu điện của Lào tại khu vực Nghệ An, Thanh Hóa, Ban AĐ1 cùng với PECC4 đã bám sát địa phương để kịp thời Báo cáo EVN và đoàn công tác về các vấn đề trong việc chuẩn bị đầu tư Dự án Đường dây 220kV Nậm Mô (Lào) - Tương Dương (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam).

(Đoàn công tác Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển Điện lực đi thực địa tại Dự án Đường dây 220kV Nậm Mô (Lào) - Tương Dương (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam).

Trong nội dung báo cáo đoàn công tác, Ông Bùi Phương Nam - Giám đốc Ban QLDA Điện 1 cho biết “Hiện dự án đang gặp một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Do đó, để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An, Sở TN&MT Sở NN&PTNT, UBND huyện Kỳ Sơn, huyện Tương Dương sớm bổ sung dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Hỗ trợ hướng dẫn Ban QLDA Điện 1 trong công tác xin chuyển đổi chủ trương mục đích sử dụng đất rừng, công tác đền bù và giải phóng mặt bằng, xem xét, sớm phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ”.

Đồng thời phát biểu tại cuộc họp Ông Nguyễn Thái Sơn - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển Điện lực đã đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ban ngành và cơ quan liên quan của tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, tập trung hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục các dự án, bao gồm: Công tác bổ sung các dự án 220kV phục vụ nhập khẩu điện vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của địa phương, đề xuất Chính phủ xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, bổ sung dự án vào kế hoạch quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, thỏa thuận hướng tuyến đường dây,... nhằm khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các dự án.

Việc bám sát và khẩn trương triển khai các công tác liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sẽ giúp Ban AĐ1 chủ động thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư đáp ứng tiến độ theo đề ra. Ban QLDA Điện 1 phấn đấu trong tháng 9/2020 sẽ trình Bộ Công Thương thẩm định thiết kế cơ sở, dự kiến Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được phê duyệt vào tháng 12/2020. Thời gian khởi công công trình vào tháng 11/2021 và nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng vào quý II/2022.

(Đoàn công tác Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển Điện lực đi thực địa tại Dự án Đường dây 220kV Nậm Mô (Lào) - Tương Dương (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam).

Tác giả: Tống Danh Nguyên ; xuất bản: 17/09/2020 10:25
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video