Hoạt động khác

Ban A Sơn La với những đổi mới về công tác quản trị doanh nghiệp

Từ năm 2017 đến nay, Ban đã thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo như: Ban chỉ đạo Khoa học công nghệ, Ban chỉ đạo Văn hóa doanh nghiệp, Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Ban quản trị trang WEB nội bộ... ; Các Tổ thư kí giúp việc cho Ban chỉ đạo

Với truyền thống hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành (thành lập Ban ngày 01/11/1996), Ban QLDANMTĐ Sơn La đã đạt được những thành tích xuất sắc trong công tác  QLDA, góp phần để thủy điện Sơn La về đích trước  3 năm , thủy điện Lai Châu về đích trước 1 năm, "Ban A Sơn La xứng đáng là đơn vị quản lý dự án mẫu mực của EVN" như lời phát biểu của Tổng Giám đốc Đặng Hoàng An tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La ngày 01/11/2016.  

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay (khi được EVN giao những dự án quan trọng: Dự án Hòa Bình mở rộng; Dự án nhiệt điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất I, III và cơ sở hạ tầng dùng chung cho các nhà máy Dung Quất I, II, III; Tư vấn quản lý dự án điện mặt trời trên mặt hồ Đa Mi...) Ban Giám đốc đã có những chỉ đạo mang tính cách mạng, quyết liệt và chính xác về công tác quản trị doanh nghiệp của Ban, với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực , đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới và tiến tới xây dựng ban thành Ban QLDA chuyên nghiệp

Ngay trong năm 2016, khi tiến độ công việc đang rất khẩn trương để khánh thành nhà máy thủy điện Lai Châu vào ngày 20/12/2016, Ban đã tích cực triển khai lớp học "Khai tâm văn hóa doanh nghiệp"; Triển khai công tác xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Tổ chức đào tạo nghiệp vụ trong hoạt động đầu tư xây dựng cho CBCNV của Ban tại Hà Nội và Lai Châu...và đã đạt được những thành tích ấn tượng: Tổ chức GIC Việt Nam đã cấp chứng nhận Doanh nghiệp quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; CBCNV của Ban đãhoàn thành khóa học và thi sát hạch về tư vấn giám sát và định giá xây dựng với 88 cán bộ được cấp tổng cộng 138 chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Xây dựng cấp (đạt tỷ lệ 98%).

Từ năm 2017 đến nay, Ban đã thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo như: Ban chỉ đạo Khoa học công nghệ, Ban chỉ đạo Văn hóa doanh nghiệp, Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Ban quản trị trang WEB nội bộ... ; Các Tổ thư kí giúp việc cho Ban chỉ đạo đã xây dựng chương trình hành động trong quý, trong tháng chi tiết, khoa học để triển khai công tác quản trị doanh nghiệp ứng với nhiều nội dung:

- Học tập về văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh Ban A Sơn La với tác phong làm việc [WU1] chuyên nghiệp, khoa học; Trang bị đồng phục, thẻ tên đúng quy định; Thái độ hành xử, ngôn ngữ, cử chỉ giao tiếp văn minh lịch sự, đúng mực.

- Tổ chức thực hiện các seminar với các chuyên đề khác nhau phục vụ công tác chuyên môn và quản lý doanh nghiệp trên cơ sở phát huy trình độ, năng lực chuyên môn và khoa học công nghệ của chính cán bộ trong Ban: Chuyên đề Nhà máy nhiệt điện do đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phòng KTAT phụ trách; Chuyên đề quản lý hợp đồng EPC do đồng chí Đào Xuân Đức phụ trách; Chuyên đề nâng cao kiến thức Excel trong công việc do đồng chí Nguyễn Hữu Cương phụ trách bước đầu đã có những hiệu quả tích cực nâng cao trình độ chuyên môn và tốc độ giải quyết công việc của các cá nhân, của phòng và của Ban.

- Ban chỉ đạo ban hành kế hoạch hoạt động theo quý làm cơ sở các Phòng, các cá nhân căn cứ tiến độ thực hiện để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc và đề ra biện pháp khắc phục.

- Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được Ban tiếp tục tổ chức chương trình đào tạo cho cán bộ nhân viên: Lớp đào tạo công nghệ Nhà máy nhiệt điện tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ; các seminar về công tác đấu thầu và các loại hình đấu thầu, đấu thầu qua mạng với gói thầu tư vấn do đồng chí Đỗ Quang Khải phụ trách; Tổ chức khóa học Nâng cao vai trò Văn hóa doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị của Lãnh đạo...

Với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Ban và các Ban chỉ đạo, sự chủ động của các Tổ giúp việc bằng những hoạt động thiết thực hiệu quả trong gần hai năm qua, hoạt động quản trị doanh nghiệp của Ban đang từng bước chuyển biến rõ rệt và đi vào nề nếp, qua đó nâng cao hiệu quả công việc của toàn Ban, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao phó.


 [WU1]làm việc

Tác giả: Phong Popo ; xuất bản: 03/05/2018 10:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video