CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU QUA MẠNG
CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Là một trong những nội dung của kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của năm 2021 Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) đã và đang áp dụng triệt để hình thức lựa chọn nhà thầu (LCNT) qua mạng đối với các gói thầu đã đủ điều kiện thực hiện theo quy...

Thư viện Video

Yêu cầu hỗ trợ