Ban Quản lý dự án Điện 1 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban Quản lý dự án Điện 1, tiền thân là Ban QLDA NMTĐ Sơn La là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), được thành lập theo Quyết định số 306/QĐ-EVN Ngày 22/11/2018 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam..

I. Tên và trụ sở của Ban Quản lý dự án Điện 1:

1. Tên gọi:

a. Tên gọi đầy đủ: Ban Quản lý dự án Điện 1 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

b. Tên giao dịch: Ban Quản lý dự án Điện 1

c. Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Electricity Power Projects Management Board No.1

d. Tên viết tắt: EVNPMB1được EVN đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền:

2. Trụ sở chính: Tầng 6,7 Tháp B tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc – Phường Trúc Bạch -  Quận Ba Đình – TP. Hà Nội.

II. Lịch sử phát triển:


 

III. Sơ đồ tổ chức quản lý của EVNPMB1:

IV. Chức năng, nhiệm vụ

a) Thay mặt EVN quản lý các dự án do EVN làm chủ đầu tư và thực hiện công tác nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư các dự án do EVN giao nhiệm vụ theo các quy định của pháp luật và của EVN về quản lý đầu tư xây dựng, bao gồm

- Dự án Xây dựng công trình thủy điện Sơn La;

- Dự án Xây dựng công trình thủy điện Lai Châu;

- Dự án Nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Dung Quất I, III và Dự án cơ sở hạ tầng dung chung;

- Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng;

- Dự án Thủy điện tích năng Mộc Châu;

- Dự án nâng công suất trạm biến áp 220/110/35kV NMTĐ Hòa Bình;

- Hạng mục xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân viên thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành NMTĐ Sơn La.

b) Chuẩn bị sản xuất cho các dự án nguồn điện khi được EVN giao nhiệm vụ.

c) Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán các công trình nguồn điện và các công trình lưới điện.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do EVN giao.

V. Năng lực và thành tích đạt được:

Với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cùng đội ngũ các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, chuyên viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, sáng tạo, EVNHPMB SON LA có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm trong các lĩnh vực sau:

  • Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
  • Thẩm tra thiết kế công trình;
  • Giám sát thi công xây dựng công trình;
  • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
  • Tư vấn đầu tư xây dựng nguồn điện, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn lập HSMT, thẩm tra HSMT, xét thầu, thẩm tra bản vẽ thiết kế và thi công,... cho các nhà máy, công trình nguồn điện.

Tất cả các dự án do EVNHPMB SON LA quản lý không chỉ hoàn thành vượt tiến độ được duyệt mà còn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, an toàn, cụ thể:

  • Công trình thủy điện Sơn La: được Tạp chí Năng lượng Châu Á trao 3 giải thưởng năm 2013 là: Giải Vàng cho danh hiệu “Nhà máy điện được triển khai nhanh của năm", giải thưởng “Dự án Thủy điện của năm” và giải thưởng “Công ty Điện của năm”.
  • Công trình thủy điện Lai Châu: được gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và được Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung Ương vinh danh là công trình tiêu biểu, điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015, được Bộ Xây Dựng trao giải thưởng công trình chất lượng cao (năm 2016).

Thư viện Video